Do Galerie Vysočiny každou neděli zdarma

Počínaje 27. prosincem 2009 jsou sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (OGV) o nedělích přístupné zdarma. Tato novinka platí pro expozice v domech Komenského 10 i Masarykovo náměstí 24 v Jihlavě. Galerie tak do svého standardu zařazuje službu, která je ve světových muzeích a galeriích často běžná. "Tyto instituce pak nabízejí příjemné bezstresové prostředí mimo nákupní střediska, přesto v centru dění," argumentuje vedení jihlavské galerie, která tak chce podtrhnout i důležitost svého jedinečného postavení v rámci kultury regionu nabídkou kvalitního využití volného času i o víkendech. V Česku systém volného vstupu o nedělích uplatňuje už delší dobu např. Galerie výtvarného umění v Ostravě nebo Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. "Rozhodně přitom o nic nepřicházejí. Ani v rozpočtu naší galerie není částka vybraná ze vstupného pro provoz zásadní," říká ředitel OGV Jihlava Aleš Seifert, který problematiku zavedení volných vstupů konzultoval i se zmíněnými galeriemi. Iniciativa k zavedení volných nedělí vzešla ze strany OGV. U zřizovatele (Krajský úřad Vysočiny) se však podle A. Seiferta setkala s velkou vstřícností. "Cílem zřizovatele je vysoká návštěvnost galerie, nikoli primárně zisk," vysvětluje na dotaz JL Seifert. Náklady na jednoho návštěvníka výstavy se při vysoké návštěvnosti snižují, a to je pohled na věc, který podle Seiferta upřednostňuje jak galerie, tak její zřizovatel. "Navíc předpokládáme, že návštěvník, který nezaplatí vstupné, bude ochotnější zakoupit si katalog k výstavám," argumentuje Seifert. Volné neděle v OGV jsou zaváděny natrvalo, bez časového horizontu. Podle Seiferta je cílem OGV zpřístupnit výtvarné umění široké veřejnosti, zvýšit počet potenciálních zájemců o umění a tím podpořit kulturní aktivity kraje a přitáhnout publikum do centra Jihlavy. Vedle výstav se o to OGV snaží i pořádáním workshopů výtvarného umění, vícežánrových programů, vydáváním publikací atd. V současné době je v prostorách OGV v Komenského 10 instalována výstava pěti mladých osobností současného českého výtvarného umění. Na Masarykově náměstí 24 návštěvníci mohou zhlédnout emotivní výstavu znovuobjeveného malíře Aléna Diviše a atraktivní dlouhodobou expozici umění ze sbírek OGV z období let 1948­1970. Na leden připravila OGV vernisáž výstavy malířky Lenky Klofáčové Pavézkové. Ta začala 8. 1. v 18 hodin na Komenského 10 a bude vystavena do 28.2.
Publikováno 11. 01. 2010 v rubrice Výstavy