Aukce pro Paměť národa

Galerie KODL pořádá v neděli 2. prosince od 12 hodin ve Velkém sále na Žofíně první Aukci pro Paměť národa. Patrony aukce jsou Jiří Stránský a Mikuláš Kroupa. Všechna dražená díla si můžete prohlédnout v rámci předaukční výstavy až do 1. prosince v Galerii KODL na Národní třídě.

 

Kompletní výtěžek z prodeje prvních deseti uměleckých děl v rámci 81. Aukčního dne Galerie KODL bude poprvé předán na konto Paměti národa. Tento projekt zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti autentická svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V databázi uchovává celé nahrávky, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů pomáhá Paměť národa poznávat nedemokratické režimy 20. století, nacismus a komunismus, a zkoumá fenomény, které je provázely. Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily před deseti lety tři české instituce: Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je obecně prospěšná společnost sdružující novináře a historiky, kteří od roku 2001 budují sbírku vzpomínek pamětníků. Z Paměti národa vycházejí i další projekty Post Bellum: rozhlasové pořady, výstavy, knihy, vzdělávací projekty pro děti a studenty.

 

Moc si této nové spolupráce vážíme. Podpora Galerie KODL, umělců, kteří věnovali svá díla, i těch, kteří je vydraží, pro nás znamená nejen finanční, ale i morální povzbuzení. Peníze, které se v aukci získají, využijeme na další dokumentaristickou práci -  nahrávání a zpracovávání vzpomínek pamětníků," říká Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum. Oba patrony aukce, Jiřího Stránského a Mikuláše Kroupu, těší, že mohou i touto formou podpořit Paměť národa. Věří, že díla věnovaná do aukce budou inspirovat i pomáhat.

„Galerie KODL od svého vzniku podporuje nejrůznější charitativní projekty, kupř. Konto Bariéry nebo Centrum Paraple. Nyní bude výtěžek z prodeje prvních deseti děla předán na účet projektu Paměť národa a já věřím, že se nám podaří získat přinejmenším částku půl milionu korun," říká PhDr. Martin Kodl.

 

Stává se již tradicí, že výtvarníci do dobročinných aukcí Galerie KODL darují špičková díla. Patří jim za to velký dík. Aktuální kolekci věnovali tito výtvarníci: Ondřej Basjuk, Tomáš Císařovský, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Jan Knap, Aleš Lamr, Jan Pištěk, Viktor Pivovarov a Vladimír Véla.

 

„Tento rok jsem získal přístup do badatelny Paměti národa a následně pak přišla příležitost, věnovat obraz na její podporu. Je to opravdu výjimečný projekt, který chci podpořit. Nejen, že je velmi inspirující pro práci umělce, ale pomáhá mi pochopit kontext dob, doby i třeba jednotlivých postav v historii mé vlastní rodiny. Několik posledních obrazů z mé tvorby bylo tvořeno při poslechu nahrávek některých pamětníků. [...] Obraz byl namalován jako symbol odporu k zvůli mocenských skupin, které se pokouší ovládnout naši zemi pro sebe."  (Ondřej Basjuk)

 

„K účasti na aukci neziskové organizace Post Bellum mě vyzval osobně Martin Kodl. To samo o sobě je nabídka, která se těžko odmítá... Hlavním důvodem pro mě však byl samotný projekt Paměť národa a poslání této organizace. Sběr a uchovávání vzpomínek-příběhů veteránů z druhé světové války, bojovníků proti fašismu, politických vězňů, představitelů disentu a dalších hrdinů, kteří trpěli pod nelidským útlakem komunistického režimu, STB a KGB, považuji za nesmírně důležitý úkol. Soustředí velmi vzácný materiál, který je nutné uchovat do budoucna pro všechny generace. Pravda o těchto událostech nesmí být zapomenuta! Protože si všech lidí, jejichž osudy projekt Paměť národa mapuje, velmi vážím, rozhodl jsem se poskytnout do aukce obraz, který je pro mne výjimečným a zároveň symbolickým vyjádřením obdivu a úcty k jejich životům."  (Jan Pištěk)

 

 

KONTAKTY

Galerie KODL

Národní 7, Praha 1, 110 00

tel.: +420 251 512 728

e-mail:galerie@galeriekodl.cz

www.galeriekodl.cz

 

Post Bellum, o.p.s./ Paměť národa

Jana Holcová (média a komunikace)

e-mail: jana.holcova@postbellum.cz, Tel.: 777 800 184

www.postbellum.cz, www.pametnaroda.cz

 

 

Díla do Aukce pro Paměť národa

  

Vydražená částka z prodeje těchto uměleckých děl bude v celkové výši bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch konta Paměti národa.

  

Ondřej Basjuk - Péráci

akryl na plátně, 2018, sign. na rubu, 80 × 60 cm, rám

Obsahově silný představuje současnou tvorbu osobitého reprezentanta mladé generace české umělecké scény Ondřeje Basjuka. Námět praporu, technicky malířsky dokonale vystavěný, zabírá takřka celý prostor plátna, doplňují ho pouze drobné kresebně detailně propracované, barevně monochromně pojaté postavy, ne náhodou připomínající kominíky. Basjuk předobraz pro tyto postavy nalezl v legendárním fiktivním českém hrdinovi, který v období druhé světové války bojoval mimo jiné proti německým okupantům - Pérákovi.

„Tento rok jsem získal přístup do badatelny Paměti národa a následně pak přišla tato příležitost, věnovat obraz na její podporu. Je to opravdu výjimečný projekt, který chci podpořit. Nejen, že je velmi inspirující pro práci umělce, ale pomáhá mi pochopit kontext dob, doby i třeba jednotlivých postav v historii mé vlastní rodiny. Několik posledních obrazů z mé tvorby bylo tvořeno při poslechu nahrávek některých pamětníků. [...] Obraz byl namalován jako symbol odporu k zvůli mocenských skupin, které se pokouší ovládnout naši zemi pro sebe."  (Ondřej Basjuk)

Vyvolávací cena: 80 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 - 130 000

  

Tomáš Císařovský - Velká ryba

olej na plátně, 2013, sign. na rubu, 90 x 120 cm

Atraktivní ukázka vyzrálé polohy tvorby jednoho z nejvýraznějších současných českých malířů Tomáše Císařovského. Technicky vysoce reprezentativní práce, vyvedená v typickém výrazném koloritu, ztělesňuje Císařovského plně rozvinuté cítění pro práci s figurou. Zvolený námět, v tomto případě související s mořským světem, demonstruje autorův způsob práce s námětovými okruhy, kterým se vždy po určitý čas věnuje. Formálně jednoduchý motiv zasazený do bezčasého neurčitého prostoru transformuje hlubší obsah, jenž je autorem cíleně podáván nejednoznačně, aby nechal prostor divákově imaginaci a vytvořil tak tajemné napětí.

Byli jsme poslední ročník, který jel kreslit dělníky přímo do výroby na Kladno. Já si to užil, protože tam čepovali pivo, osmičku. Tak jsme tam popíjeli a kreslili. Byl to extrém, který přetrval z padesátých let, protože tam z té doby zůstalo pár pedagogů," vysvětluje situaci 80. let na Akademii výtvarných umění v Praze Císařovský. „Témata jsme si nacházeli sami. Samozřejmě byly základy jako kresba figury, portrétu, akt, volné zátiší, volná kompozice. Do toho se dalo dát strašně moc. Ale v zásadě jsem byl ve schizofrenní situaci. Levou zadní jsem plnil tyto úkoly, abych prolezl, a devadesát procent času jsem si šetřil na to, abych mohl dělat to, co jsem chtěl. Protože v té době už sílily ozvuky uměleckého proudu, který šel Evropou, říkalo se tomu nová vlna. Na základě toho jsme se sčuchli s kolegy a vytvořili generační jádro, které začalo hledat možnost, jak se mezi sebou konfrontovat a ukazovat svoje práce i jiným lidem, které by mohly zajímat." (Tomáš Císařovský)

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 140 000 - 180 000 Kč

  

Kurt Gebauer - Dvě v modré III

pigment a akryl na plátně,2018, sign. na rubu, 80 x 100 cm

Unikátní velkoformátové plavkyně jsou dílem jednoho z našich nejosobitějších sochařů druhé poloviny 20. století. Téma plavkyň ale provází Kurta Gebauera už dlouho, kromě plastik začal rozličné tvary jejich těl, zachycené v různých plaveckých pohybech, také kreslit a malovat. Plátno Dvě v modré III pochází z nejnovějšího cyklu maleb, ve kterých modrá vodní hladina expanduje na celou plochu a zanechává v sobě otisky siluet plovoucích figur. Ponechává tak celému obrazu sobě vlastní prostotu výrazu a hravou jednoduchost. Dar autora. Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude v celkové výši bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch konta Paměti národa

Vyvolávací cena: 70 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 - 140 000 Kč

  

Magdalena Jetelová - Suchý laser

kresba laserovým paprskem, 2014, nesign. 62 x 92 cm, rám, zaskl.

Výjimečné dílo, které se svým využitím vizuální hry nepatrných stínů mezi tenkými průřezy papíru blíží spíše objektu, je novým tématem evropsky uznávané fotografky a konceptualistky Magdaleny Jetelové. Té emigrace do Německa v roce 1985 umožnila svobodu uměleckého vyjádření. Její intervence Domestikace pyramidy, kdy zasypala interiéry historické budovy muzea červenou hlínou a jednotlivé interiérové prvky tak vystavila zcela novému pohledu, objela několik evropských měst. V neonových instalacích v krajině se přiblížila landartu a v 90. letech začala používat laser, jehož bezchybně rovné řezy a kresbu fotograficky dokumentovala. Po přelomu století začíná laserovou kresbu i řez kombinovat a vytváří křehké práce, v jemnosti provedení okouzlující svým téměř nehmotným charakterem.

Vyvolávací cena: 30 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 - 70 000 Kč

 

Jan Knap - Bez názvu (Panna Marie se dvěma anděly a Ježíškem)

olej na plátně, 2017,sign. PD, 45,5 x 50,5 cm

Moderně pojatý výjev zobrazující momenty z radostného dětství Ježíše Krista je reprezentativní ukázkou tvorby Jana Knapa. Tento český malíř, zakládající člen skupiny Normal a žák Gerharda Richtera, proslul především v zahraničí, kde strávil velkou část svého života. V současnosti je však velice vyhledávaným autorem i na českém trhu. Jeho idylicky působící sakrální malby jsou charakteristické svou pestrou barevností a harmonickou atmosférou každodenního bezstarostného života svaté rodiny. Tato rozměrově drobnější práce nám představuje intimní scénu zasazenou do blíže neurčité krajiny, ve které se Panna Marie odklání od knihy a jemně se dotýká tváře svého syna. Všemu přihlížejí andělé, čekající na společnou hru. Malířsky suverénně vyvedené plátno vyzařuje zbožnost a pokoru tolik charakteristickou pro díla Jana Knapa.

„Po mém odchodu do ciziny po tragickém roce 68 jsem byl v republice dvakrát, v roce 1979 a v 1986. V prvním případě jsem přejel hranice od Chebu, ten kontrast byl šokující. Betonové závory, ocelové traversy, vojáci v podivných mundurech, psi. Všude transparenty s nesmyslnými texty, některé byly obrovské. Města byla špinavá, na domech lešení, rezavé, na první pohled bylo zřejmé, že už tam stojí řadu let. Večer se šlo ulicemi téměř po tmě, a to i v Praze. Nikdo se na ulici neusmál. V menších městech, která jsem prošel, bylo jediné živé místo hospoda - přeplněná, plná opilých mladých lidí." (Jan Knap)

Vyvolávací cena: 150 000

Odhadní cena: 200 000 - 250 000 Kč

  

  

Stanislav Kolíbal - Konvolut tří sítotiskových ilustrací

× 60 cm, rám, zaskl.)

b) K. Čapek: Trapné povídky (sítotisk na papíře, aut. tisk, 1967/2017, sign. PD, 70 × 50 cm, rám, zaskl.)

c) K. Čapek: Boží muka (sítotisk na papíře, aut. tisk, 1967/2017, sign. PD, 70 × 50 cm, rám, zaskl.)

Kolekce prvotřídních sítotisků je vynikající ukázkou ilustrační tvorby jednoho z našich nejvýznamnějších umělců druhé poloviny 20. století. Kromě plastik a kreseb, někdy i rozšířených do objektů linkou provázku, se totiž autor dostává na hranici minimalismu a konstruktivismu, který se stal jeho celoživotním tématem. V ilustracích Čapkových povídek můžeme sledovat čistou jednoduchost, skrze niž Kolíbal mistrovsky navozuje hlubokou kafkovskou atmosféru, zatímco ilustrace ke Kalevale se blíží strukturální grafice dotčené trnkovskou poetikou zobrazování přírody. Původní tři ilustrace vznikly v 60. letech, tisku se ovšem dočkaly v loňském roce. Jedná se o autorské tisky.

Vyvolávací cena: 40 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 - 70 000 Kč

 

Aleš Lamr - Želva

olej na plátně, 1974, sign. NU, 38,5 x 60 cm, rám

Vizuálně i sběratelsky velice atraktivní práce je ve své hravosti příznačná pro Lamrovu tvorbu 70. let, kdy si osvojil jasný a nezaměnitelný rukopis plných barev a pevné černé linie. Po tmavě modrých magicky působících ornamentálních fantaziích, vyvěrajících odkudsi z temna lidských kulturních dějin, začal na konci 60. let pracovat s abstrakcí a aktualizací různých forem figurace. Objevil pro sebe živou barevnost pop-artu a začal vytvářet kompaktní malby harmonicky změkčenými tóny barev, které na plátně působí jako dynamická tvarová mozaika. Dílo s autorským názvem Želva je skvělou ukázkou Lamrovy volné hry s obrazovými motivy, směřující k české grotesce, která západní proud nové figurace prohloubila o existencionální podtext. Křehkému světlému pozadí pastelových odstínů dominuje barevný tvar želvy skryté pod krunýřem tak důkladně, že působí dojmem tanku obrněného před vnějším světem. Tichou reakci na dobu normalizace si Lamr udržel ještě několik dalších let. Barevné obrazy z této doby, dnes považované za sběratelsky raritní, se mu staly způsobem vyjádření nesmyslnosti a absurdity.

Vyvolávací cena: 40 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 - 80 000 Kč

  

Jan Pištěk - Skrytá podobizna - TM

komb. tech. (akryl, tisk) na plátně, 2018, sign. na rubu, 100 × 100 cm, rám

Působivá, výtvarně i technicky atraktivní ukázka nejaktuálnější tvorby vyhledávaného českého umělce Jana Pištěka spadá do právě připravovaného malířského cyklu, v němž autor osobitým způsobem zaznamenává své blízké přátele. V tomto případě výjimečnou osobnost českého, ale i světového modelingu Terezu Maxovou, jež se stala pro Pištěka natolik zajímavou, že se ji rozhodl zachytit opakovaně. Na plátno je pomocí velmi náročné digitální airbrushové malby přenesena fotografická předloha, která se stává podkladem pro lití barevných vrstev. Touto nezaměnitelnou technikou se autorovi daří důmyslně propojit abstraktní a konkrétní svět v jedinečné symbióze a dát tak prostor lidské fantazii. Sběratelskou hodnotu této práce zvyšuje fakt, že fotografickou předlohu poskytla exkluzivně sama Tereza Maxová ze svého osobního fotoarchivu, který disponuje snímky od nejžádanějších módních fotografů světa.

„K účasti na aukci neziskové organizace Post Bellum mě vyzval osobně Martin Kodl. To samo o sobě je nabídka, která se těžko odmítá... Hlavním důvodem pro mě však byl samotný projekt Paměť národa a poslání této organizace. Sběr a uchovávání vzpomínek-příběhů veteránů z druhé světové války, bojovníků proti fašismu, politických vězňů, představitelů disentu a dalších hrdinů, kteří trpěli pod nelidským útlakem komunistického režimu, STB a KGB, považuji za nesmírně důležitý úkol. Soustředí velmi vzácný materiál, který je nutné uchovat do budoucna pro všechny generace. Pravda o těchto událostech nesmí být zapomenuta! Protože si všech lidí, jejichž osudy projekt Paměť národa mapuje, velmi vážím, rozhodl jsem se poskytnout do aukce obraz, který je pro mne výjimečným a zároveň symbolickým vyjádřením obdivu a úcty k jejich životům."  (Jan Pištěk)

Vyvolávací cena:  130 000 Kč

Odhadní cena: 170 000 - 230 000 Kč

  

  

Viktor Pivovarov - Podle Básně I. Wernische

akvarel, tuš na papíře, 2017, sign. PD, 18 x 24,5 cm

Hravý akvarel je půvabnou ukázkou tvorby jednoho z čelních představitelů tzv. konceptuální školy, ruského autora žijícího v Praze, Viktora Pivovarova. Ten se po celý život věnoval ilustraci dětských knih a časopisů, obrazově doprovodil ruské překlady pohádek Hanse Christiana Andersena i Nezvalovu knihu Anička skřítek a Slaměný Hubert. Na počátku 80. let odešel do Prahy a dal přednost volné tvorbě, k ilustraci se opět začal vracet až po přelomu století. I jeho kresby a obrazy jsou ale v úzkém spojení se slovem a výtvarná forma se odvíjí od obsahu jednotlivých textů. Kombinací figurativního a nepředmětného, geometrického a amorfního dosahuje křehkého lyrického rukopisu. V hravém akvarelu k básni ze sbírky Fata Morgana Ivana Wernische předvádí svůj nesmírný talent s lehkostí vytvořit jednoduchý, a přesto velice silný a osobitý výjev.

Vyvolávací cena: 25 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 - 30 000 Kč

  

Vladimír Véla - Rozhraní č. 7

akryl a pigmenty na plátně, 2015, sign. na rubu, 60 x 50 cm

Meditativně laděná abstraktní malba představuje podmanivý malířský přístup výrazné osobnosti současné české tvorby Vladimíra Vély. Jeho práce propojují na jedné straně uvolněnou formu zkratek a symetrických znaků a na straně druhé obrazový proces, který se stává neodlučitelnou součástí samotné malby. Přímá fyzická účast při tvorbě obrazu zůstává jako otisk přítomna ve výsledném barevném tvarosloví a reflektuje myšlenkové či emocionální procesy. Rozhraní č. 7 je pro autora jakýmsi „filosofováním" o průhledu, kterým nahlíží na podobnost naděje, přání a víry. Na plátně pozastavuje proces rozevírání temné vejčité hmoty na dvě části, které lze číst také zcela obráceně, jako hmotu uzavírající se v celek. Autor nechává situaci nevyřešenou, ambivalentní, a vytváří tak prostor pro individuální interpretaci a esenci osobních představ. Obraz je přímým předchůdcem Velkého rozhraní (Velké rozhraní č. 7, akryl na plátně, 280 × 200 cm, 2015), které představuje vrchol a uzavření práce na dané téma. 

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 - 70 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Publikováno 19. 11. 2018 v rubrice Výstavy