"Kupředu levá..."

Výstava “Kupředu levá…” s podtitulem Oficiální umění Československa 1948-1956 ve sbírkách OGV v Jihlavě je prezentací sbírkových předmětů (malby, plastiky, kresby a grafiky), které svým vznikem spadají do uvedeného období, jsou majetkem jihlavské galerie a řadí se k projevům socialistického realismu. Jedním ze záměrů prezentace je připomenout a mladšímu publiku ukázat na vzorku prací chovaných v jihlavských sbírkách, dominantní, státem prosazovaný výtvarný projev tohoto období. Cílem kurátorky je také vystavit práce, které po uložení v depozitářích nebyly nikdy veřejnosti prezentovány (např. početně významný soubor politické karikatury) a jejichž zastoupení na jiných akcích je v současné době, vzhledem k souvislostem, téměř nulové. V širším kontextu budiž pak jihlavská výstava chápána jako další z řady podnětů ke v poslední době stále živější diskusi o postavení daného směru a jeho projevech na poli umělecko-historickém. K výstavě se vydává tiskovina menšího rozsahu, expozice bude opatřena několika textovými vstupy. K usnadnění pochopitelnosti historicko-politického kontextu budou rovněž některé exponáty doplněny krátkým komentářem. Mezi doprovodnými texty se objeví citace z umělecké kritiky daného období, atmosféru dokreslí ukázky dobových propagandistických písní. Jako doprovodný program proběhnou komentované prohlídky, ve spolupráci s kinem Dukla bude promítnuta čtveřice filmů z počátku padesátých let. převzato Program filmů socialistické kinematografie, promítaných ve spolupráci s kinem Dukla se sídlem v ul. J. Masaryka 20, v rámci doprovodných programů výstavy “Kupředu levá” v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, konané ve dnech 18.10. 2007 – 13.1. 2008 AKCE B (1951) kino Dukla 6.11. 2007 17:30 (vstupné 40 Kč) režie Josef Mach hrají: Josef Bek, Rudolf Deyl ml., Bohumil Smutný, Mirko Čech, Miloš Vavruška, Karel Richter, Jiří Sovák, Martin Ťapák, Antonín Šůra 90 min., čb Dobrodružné drama o boji příslušníků čs. armády a SNB s diverzanty banderovské tlupy, kteří podporováni katolickým klérem chtějí záškodničit, kde se jen dá. Jak to dopadne??? Která tlupa přežije??? KARHANOVA PARTA (1950) kino Dukla 13.11. 2007 17:30 (vstupné 40 Kč) režie Zdeněk Hofbauer hrají: Václav Wasserman, František Smolík, Jaroslav Mareš, Světla Svozilová, Jindřich Plachta 81 min., čb Filmová verze nezapomenutelné divadelní agitky, která propagovala soutěžní akci Zelená zlepšovatelům. Veselohra o souboji dvou brusičských part, vedených otcem a synem. Jak tohle může skončit??? Snad rozpadem dosud příkladné socialistické rodiny??? A co splnění plánu?! EXPRES Z NORIMBERKA (1953) kino Dukla 20.11. 2007 17:30 (vstupné 40 Kč) režie Vladimír Čech hrají: Lída Vendlová, Bohuš Záhorský, Josef Bek, Jaroslav Marvan, Zdeňka Baldová, František Filipovský 56 min., čb Dobrodružné drama - pod sedadlem ve vlaku, který směřuje od západních hranic přes Cheb do Prahy, je přilepena krabička od cigaret s diverzními instrukcemi. Zničena má být jedna z našich přehrad!!! NAD NÁMI SVÍTÁ (1952) kino Dukla 27.11. 2007 17:30 (vstupné 40 Kč) režie Jiří Krejčík hrají: Adolf Král, Soběslav Sejk, Gustav Hilmar, Bohuš Záhorský, Jaroslav Vojta, Vladimír Hlavatý, Vlasta Chramostová, Jiřina Švorcová, Andrej Bagar 98 min., čb Budovatelské drama z prostředí dolu Žofie – havíř Karel Vondra láme rekordy v těžbě. Co na to ostatní?!
Publikováno 18. 11. 2007 v rubrice Výstavy