Expozice o zaniklém průmyslu a řemeslech v Třešti

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka v Třešti, Vás srdečně zve na novou expozici a zaniklém průmyslu a řemeslech v Třešti. Datum otevření expozice o zaniklém průmyslu a řemeslech v Třešti je již známo. Výstava bude otevřena pár dní před Vánoci 22. prosince 2009 v Muzeu Vysočiny na pobočce v Třešti. Naši předkové říkávali: Řemeslo má zlaté dno. Práce lidských rukou, za kterou je vidět výsledek, je svým způsobem také umění. Vznikne dílo, které slouží tu déle, tu krátce; vždy je to něco, co můžeme očima vidět a na co si lze sáhnout. A slouží lidem. Počátkem 19. století bylo městečko Třešť silně průmyslovou oblastí. Po rozpadu cechů převážila tovární výroba, která poskytovala lidem práci. Stavěly se fabriky, zakládaly dílny. Vedle cechovních truhlic a tabulek cechovního řádu po zaniklých řemeslech zde můžeme nahlédnout do dobově zařízené kanceláře s honosným pracovním koutem pro fabrikanta. Jako z pohádky vyhlížejí krabičky od sirek, které se plnily sirkami v sirkařské dílně tureckého Žida Samuela de Mayo a poté vyvážely do Orientu, Japonska, Turecka a pod. Umně vyřezávané dýmky, kuřácké potřeby, drobné lidové řezbářské výtvory nebo šachové figurky okouzlí naše oči. Působivě zapůsobí také na zdi pověšené vyřezávané hodinové skříně značky Stern & Knapp, proslulé výrobky z Třeště. Abychom si mohli lépe udělat obrázek o způsobu práce dělníků v dřevařské dílně, můžeme se seznámit s jejich různými nástroji, z nichž některé se v různých obdobách používají dodnes. Jsou to např. hoblíky klopkáře, hoblík zvaný „kocour“ anebo svlakovka. Málokdo už ví, že se zde nacházela také dílna houslaře Václava Noska, kde byly vyráběny housle ve slušné kvalitě. Později to byl nábytek a proslulé rádiové a televizní skříňky, jichž byl n. p. Interiér v Třešti převažujícím výrobcem. Výroba textilu zde nezůstávala pozadu. C. k. monarchie si žádala hodně uniforem pro své úředníky, železničáře, četníky atd. Rodina Schumpeterů, bohatých a vlivných podnikatelů, zde ve 30. letech 19. století postavila „na zelené louce“ továrnu, kde zahájila kompletní textilní výrobu, která zde probíhala za pohonu nejprve koňské síly, později s pohonem parního stroje. Skoro 200 let staré zdi této továrny, která několikrát vyhořela, stojí dodnes jako upomínka na zaniklou éru původního fabrikantského podnikání v Čechách. Textilní průmyslová i ruční výroba je zde ukázána od nůžek na střihání ovcí, přes soukenickou štětku na vyčesávání látek, vytvořenou z přírodních bodláků, přes drhleny, mykací kartáče a člunky tkalcovského stavu po jakostní vzory přikrývkových látek z období první republiky anebo ukázky látek ze lnu, vlny a konopí. Nemohou chybět krejčovské nůžky, žehličky na uhlí nebo šicí stroje s kličkovým pohonem. Protože v té době docházelo k požárům dost často vzhledem k tehdejším podmínkám, vznikaly hasičské sbory, na které nemůžeme nevzpomenout v souvislosti s průmyslovou expozicí. Hasičům je věnována pozornost, kterou si jistě zasloužili. Hasit požár v třeskutém mrazu, kdy jim zamrzala voda v hadicích, s cisternou taženou koňmi, jak se to kdysi přihodilo, byl jistě nadlidský úkol. A tak škody na životech i majetku byly tehdy značné. Návštěvníci, kteří krátce před Vánoci zavítají na vernisáž této rozsáhlé expozice, mohou spatřit malou atrakci - skutečné předení vlny na kolovrátku, jak zde bude ukázáno paní Ivanou Hanušovou z Albeře u Nové Bystřice.
Publikováno 17. 12. 2009 v rubrice Výstavy