"Naživo"

LARP z anglického live action role-playing game je formou hraní rolí, kterou hrají živí lidé podobně jako představení. Hráči představují své akce vlastními činy. Mnohdy taková hra vypadá jako divadlo (nejen) ve volné přírodě. Hry bývají pečlivě připravené, skupiny hráčů plánují děj a připravují kostýmy mnoho týdnů a mnohdy i měsíců předem. Larp může být nahlížen jako forma improvizačního divadla - např. italská commedia dell'arte. LARPy jsou naplánovány vždy do pevných čtyřhodinových časových bloků pro 10 hráčů. Ke hře nepotřebujete vůbec žádné rekvizity, kostýmy a ani dřevěné zbraně. Herní prvky nejsou důležité. Důležitosti nabývá herní prostředí. Hry jsou koncipovány do omezeného neutrálního prostoru uvnitř budovy – komorní prostředí, takže hra není fyzicky náročná. Je stavěna na jednoduchém principu: výkřik – LARP – hra. Výkřikem je myšleno téma (slovo), které je posléze rozvinuto samotnými účastníky. Před každým LARPem obdrží každý účastník informace o roli, kterou bude ztvárňovat a všem přítomným budou vysvětlena základní pravidla bezpečné hry "naživo", mezi které patří především pravidlo o bezkontaktní hře. Celou dobu hry bude bezprostředně přítomen alespoň jeden organizátor. Jak tedy takový LARP vypadá v komorním prostředí? Jsou napsány pouze role. Hraní role je především postavené na improvizaci, nutnosti rychle reagovat na okolní podněty a často i na schopnosti správně se rozhodnout v časové tísni. LARP umožňuje hráčům rozvoj především na poli sociální komunikace a sebereflexe, protože aspekty, které dávají hráči do této hry sami, mohou napomoci i v osobním životě. Některé hry pomáhají zlepšovat schopnost týmové spolupráce, zatímco jiné jsou zaměřené na samostatné rozhodování.
Publikováno 02. 12. 2007 v rubrice Divadlo