Vladislav Vančura: MARKETA LAZAROVÁ

Nová divadelní adaptace, dnes již klasického díla, jejíž nedílnou a výraznou součástí bude hudba, nás zavede do českého středověku. Autor v jedné ze svých nejpoetičtějších próz líčí příběh předem ztraceného boje středověké loupeživé bandy s hejtmanským vojskem. Do popředí dramatického střetu však Vančura umístil sugestivní příběh velké osudové lásky krásné a něžné Markety Lazarové a Mikoláše, syna loupeživého rytíře Kozlíka a do kontrapunktu pak postavil druhý tragický milostný příběh Kozlíkovy dcery Alexandry a saského zajatce hraběte Kristiána. Je to nesmírně barvitý, neobvyklý obraz krvavé epizody z dávné minulosti, jehož posláním je potvrzení ceny individuálního lidského života. Literární dílo, které téměř od svého vzniku láká mnohé dramatické tvůrce k jeho jevištnímu či filmovému zpracování, ukazuje přednosti společnosti, ve kterém není člověk omezován. Důležité postavení má v životě láska, která mu dává smysl. hudba: Vladimír Franz režie: Věra Herajtová j. h. česká premiéra: 16. února 2008
Publikováno 01. 02. 2008 v rubrice Divadlo