Divadlo Spektákl letos představí tři novinky. První premiéru odehraje na konci října

Divadlo Spektákl, které tvoří studenti a čerství absolventi pražské DAMU, potěší svými představeními diváky ve Studiu Švandova divadla také v sezóně 2016/2017. Mladí umělci chystají hned tři nové premiéry, přičemž první odehrají už 29. října. Nastudování Goethova Fausta pro Divadlo Spektákl se ujal student čtvrtého ročníku režie Katedry činoherního divadla Norbert Závodský. 

 

 

„Naše umělecké plány se drží snahy interpretovat klasická dramatická a literární díla z pohledu nejmladší divácké generace a zkoumání proměn hodnot v nich zachycených," říká Jan Holec, umělecký šéf souboru. Na to naváže i nové nastudování Fausta v překladu Olgy Maškové v hlavních rolích s Filipem Březinou, Denisou Barešovou, Vojtěchem Vodochodským a Vladimírem Pokorným.

V našem podání je Faust zbaven velkoleposti a patosu. Hlavní myšlenkou je, že pro každého člověka existuje jiná, zcela konkrétní podoba Mefista a že tento Mefisto je nucen pronásledovat a svádět lidské duše stále znovu a znovu. Také ďábla však unavuje věčný koloběh zmaru a umírání," vysvětluje Závodský, režisér inscenace.

Další novinky, které Divadlo Spektákl v letošní sezoně uvede, jsou naplánovány na rok 2017. Na začátku března představí vlastní adaptaci novely Kronika ohlášené smrti podle předlohy G. G. Márqueze a v červnu pak adaptaci polské sci-fi Solaris, jejímž autorem je Stanisław Lem.

Již uváděné inscenace jako Evo! Maryšo! Dom! (snaha o vymezení se proti nastolenému řádu) či Zmoudření Dona Quijota (ztráta ideálů vytyčených během dospívání) dokazují, že Divadlo Spektákl umí přiblížit klasické dílo dnešnímu publiku, aniž by docházelo k dezinterpretaci předlohy. „Posláním Spektáklu je předkládat svému divákovi klasické texty tak, aby je dokázal vnímat v kontextu dneška. V následujících letech plánujeme nadále budovat vlastní diváckou základnu. Doufáme v rozvoj spolupráce se středními školami a chceme v divácích nejen vyvolat touhu po sledování velkých příběhů, ale také je učit schopnosti vnímat divadelní dílo v tematické rovině a přemýšlet o něm, podotýká Holec.

Nejbližší představení Divadla Spektákl ve Studiu Švandova divadla:


29. 10. od 19:00 - Faust

4. 11. od 19:00 - Faust

16. 11. od 19:00 - Maryšo! Evo! Dom!

17. 11. od 19:00 - Zmoudření dona Quijota

 

DIVADLO SPEKTÁKL

Divadelní soubor složený ze studentů a čerstvých absolventů DAMU. Vznikl v roce 2014 a několikrát do měsíce vystupuje ve Studiu pražského Švandova divadla. Repertoár souboru aktuálně tvoří čtyři inscenace - Maryšo! Evo! Dom!, Zmoudření dona Quijota, Fraška o Dušanově duši, Chaplinovy děti. V říjnu k nim přibyde Faust. Během dosavadního působení se soubor zúčastnil několika divadelních festivalů v ČR i zahraničí (mj. v Bosně a Hercegovině či ve Španělsku, v tuzemsku pak Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, Mezi ploty, Letní Letná a jiné.). Každoročně v letních měsících vystupují mladí umělci v rámci vlastního turné na historických a turistických místech po celé ČR.

Umělecké vedení

Jan Holec je studentem 2. ročníku magisterského studia oboru režie činoherního divadla. Věnuje se především klasickým dramatickým textům či námětům, ve kterých se snaží dojít k moderní či současné interpretaci. Mnohdy tak jde cestou adaptace původního dramatického či prozaického díla. Ke spolupráci si pravidelně přibírá dramaturgy Davida Košťáka a Kamilu Krbcovou. Má zkušenosti s realizací scénických skic (Divadlo Letí, Pražský divadelní festival německého jazyka), jeho první profesionální režií je Dáma s Camelkami (A Studio Rubín, březen 2016) a nově Pomona v divadle DISK, jež je jeho absolventskou inscenací. V této sezóně jej kromě Spektáklu čeká jedna premiéra v Českých Budějovicích a další s Divadelní společností MASOPUST v Praze.

Produkce:

Václav Hodonický v průběhu studií divadelní produkce na DAMU absolvoval magisterský studijní program Právnické fakulty UK, ale profesně se věnuje a nadále hodlá věnovat divadelnímu provozu. Vedle práce v Divadle Spektákl má za sebou spolupráci s Divadlem Letí a dva roky pracoval ve Švandově divadle na pozici produkčního, kde se vedle produkce nových inscenací zabýval i zahraniční činností divadla (Festivaly v Koreji a New Yorku). V těchto dnech působí v Českém centru Londýn, kde kromě jiného připravuje první londýnský zájezd Dejvického divadla.

Dramaturgie:

Kamila Krbcová, David Košťák

Publikováno 11. 10. 2016 v rubrice Divadlo