Opera Gli Oblighi dell’Universo ozdobí zářijový Festival barokních umění Český Krumlov

Unikátním barokním divadlem na českokrumlovském zámku budou 17., 18. a 19. září znít vznešené tóny holdovací serenaty Gli Oblighi dell'Universo (Závazky Všehomíra). Novodobá světová premiéra díla Antonia Draghiho bude součástí XIV. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov. Více než tři sta let starou operu uvede prvotřídní barokní orchestr Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka společně se zkušenými sólisty, v režii Zuzany Vrbové.

Gli Oblighi dell'Universo v programu Festivalu barokních umění Český Krumlov je poctou významnému, přesto však neprávem opomíjenému skladateli, a zároveň jedinečnou příležitostí nahlédnout do hudebního a divadelního života v zemích Koruny české v době vrcholného baroka. Draghiho serenata je s nejvyšší pravděpodobností první operou provedenou v českých zemích mimo Prahu. Premiéru měla 9. června 1680 na pardubickém zámku u příležitosti narozenin císaře Svaté říše římské a českého krále Leopolda I., který v Pardubicích pobýval na útěku z Prahy před morovou epidemií.

Antonio Draghi (1634-1700), rodák z Rimini, byl jedním z nejznámějších a nejvlivnějších italských skladatelů své doby a se svými více než 150 scénickými díly je považován za nejplodnějšího skladatele v dějinách opery. Jeho sloh vychází z benátské opery druhé třetiny 17. století. Roku 1658 byl povolán k císařskému dvoru ve Vídni, kde zůstal až do konce života. Ve Vídni působil nejprve jako basista v kapele císařovny vdovy Eleonory, roku 1668 se stal nejprve vicekapelníkem a následujícího roku kapelníkem tohoto tělesa. Tento významný post zastával až do konce roku 1681. Spolu s činností v kapele císařovny vdovy ovšem pracoval rovněž pro kapelu vládnoucího císaře Leopolda I. - nejprve jako librettista, později také jako skladatel. Po roce 1669, kdy byl u dvora zaměstnán jako dvorní básník Nicolò Minato, se Draghi věnoval již jenom hudební kompozici a postupně se stal nejvýznačnějším autorem oper a oratorií celé leopoldinské éry. Roku 1674 pro něho hudbymilovný císař vytvořil post intendanta dvorního divadla, roku 1682 se konečně stal vrchním dvorním kapelníkem a tuto prestižní funkci zastával až do své smrti roku 1700. 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na http://vstupenky.ckrumlov.cz/infocentrum-krumlov/General/List/TitleDetail/510876

Oficiální stránky festivalu: www.festival.krumlov.cz

Publikováno 02. 03. 2021 v rubrice Festivaly