Soutěžní sekce 12. MFDF Jihlava 2008

Festival člení hlavní část programu do tradičních soutěžních sekcí. Česká radost je soutěžní procházkou českou dokumentární krajinou. Opus Bonum hledá nejlepší autorský dokument napříč celým světem. A Mezi moři se zase obrací k tvorbě v zemích střední a od loňského roku i východní Evropy. Letošní novinkou je pak soutěž experimentálních podob v dokumentu Fascinace.

 

„Dokumentaristé jsou vždy citliví na změny nálad ve společnosti a dokáží je nejen zaznamenat jako jedni z prvních, ale často je i přesně pojmenovat. I proto je – s militarizující se světovou politikou - častým tématem dokumentárních filmů válka, armáda a otázky po nejrůznějších podobách svobody. A my jsme se těmto snímkům nemohli a nechtěli vyhnout, takže se prolínají celým festivalovým programem. Protiváhou této vrstevnaté programové linie jsou nejrůznější osobní autorské filmy proslulých tvůrců i filmové objevy doslova z celého světa.“

Marek Hovorka, ředitel MFDF Jihlava

Česká radost

Procházka českou dokumentární krajinou nabízí to nejzajímavější, co se letos objevilo na domácí dokumentární scéně a co z velké části vpluje (nebo už vplulo) i do domácí kinodistribuce. V letošním programu zaujímají velký prostor stylizované portréty jako Film lež odrážející autorův vztah k ženám včetně vlastních dcer v režii Tomáše Petráně, či reflexe terorismu v dějinách západní civilizace Das Konzept (Ulrike Meinhof) Petra Hátleho. Stejně tak ale i portréty poctivě civilní, jako časosběrný René Heleny Třeštíkové, V hlavní roli Gustáv Husák Roberta Sedláčka nebo Ivetka a hora Víta Janečka o životě ženy, která jako malá spatřila Panenku Marii. Portrét pozůstalých po obětech ničivého zemětřesení v jednom arménském městě z roku 1998 přinese Jana Ševčíková v Gyumri. Martin Ryšavý se zase vydal až na sibiřské pláně, (nejen) za pozoruhodnou architekturou města Jakutsk v Malupien, Olšový Spas. A třeba odlehčený ponor do české (sub)kultury nabídnou ze zcela odlišných pozic vycházející filmy Česká RAPublika Pavla Abraháma (v začátcích prošel projekt i workshopem Ex Oriente Film na MFDF Jihlava) o české rapové scéně a výlet Filipa Remundy a Víta Klusáka společně s hvězdami domácího showbyznysu za českými vojáky v Bosně v roce 2001 Vánoce v Bosně.

Publikováno 08. 10. 2008 v rubrice Film