Konzultanti Larse von Triera nebo Istvána Szabó přijedou do Prahy diskutovat české filmy

Film, scénář filmu, filmová dramaturgie a především diskuse nad filmem se na pět dní stanou hlavní náplní v Čechách výjimečného filmového „workshopu“ s názvem Sources2, jehož součástí bude například scenáristické „pitching fórum“ nebo workshop zaměřený na dramaturgii filmu. Tzv. pitching fóra jsou v současné době běžnou součástí nejen mezinárodních filmových festivalů. Do Prahy se k této příležitosti sjede pět významných filmových odborníků, mezi nimi například dramaturg a pedagog Dick Ross z Velké Británie, který v minulosti spolupracoval i s Lars von Trierem. Do některých vybraných částí programu se mohou ještě do 12. 10. přihlásit jak filmaři nebo studenti s projektem, tak odborná veřejnost do publika. Od příští středy se filmaři budou scházet v rámci Sources2 na pražské FAMU, která je vedle Ministerstva kultury, MEDIA Desk ČR a Českého filmového centra jedním z organizátorů této akce. Sources2 se uskuteční v Praze v budově FAMU od 14. do 18. října. Celou akci otevře pitching fórum, což je forma prezentace, která v současnosti pomáhá filmovým tvůrcům na celém světě představit filmový projekt v nejrůznějších fázích vývoje a získat tak zpětnou vazbu od filmových odborníků k obsahu projektu nebo projekt v případě úspěchu prezentace dofinancovat na mezinárodní úrovni. V českém prostředí si tak filmaři mohou vyzkoušet takto prezentovat svůj projekt v podstatě poprvé, něco podobného pořádá totiž pouze festival dokumentů v Jihlavě nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Scenáristka Irena Hejdová se na konci září zúčastnila podobného projektu v polské Sterdyny. Tam byla vybrána mezi dvanáct lidí ze střední a východní Evropy a během týdenního workshopu měla možnost konzultovat svou adaptaci knihy Paměť mojí babičce Petry Hůlové například s Marcem Caro, spolurežisérem Jeunetových Delikates. „Přináší to příležitost představit svůj projekt na mezinárodní úrovni a tím zvýšit jeho šance na realizaci, nemluvě o tom, že podobná pitching fóra umožňují si lépe artikulovat, o čem váš projekt vlastně je a i to přispívá ke kvalitě díla,“ popisuje Irena Hejdová svou zkušenost. Podobných prezentací se dá účastnit v rámci celovečerních hraných filmů i dokumentů s cílem najít potenciálního partnera, koproducenta nebo sales agenta či TV koproducenta. "Úlohou producenta je vybrat vhodný typ pitching fora a ujasnit si s režisérem očekávání od prezentace konkrétního projektu. Samotný režisér má pak příležitost ověřit si, jak může jeho projekt zafungovat například v mezinárodním měřítku," říká producent Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm. "Účast na East European Foru v rámci festivalu v Jihlavě a následné návštěvy podobných akcí na festivalu v Lipsku a Amsterdamu nám pro projekt dokumentárního filmu Schránky paměti Jakuba Hejny a Lucie Králové zajistily čtyři zahraniční předkupní smlouvy na televizní práva a to například ve Finsku, Švédsku nebo Kanadě," doplňuje Konečný. Do scenáristického pitiching fóra v Praze je ještě stále možné se přihlásit, stačí poslat stručný popis hraného, dokumentárního nebo animovaného filmu v angličtině na adresu barbora@function4u.cz. V pondělí 12. 10. budou oznámena jména jedenácti vybraných účastníků. Ti pak v úvodní den celé akce, tedy ve středu 14. 10. od 14.30 hodin na FAMU, budou prezentovat svůj projekt pěti tzv. mentorům a dostanou okamžitou zpětnou vazbu ve formě doporučení, jak dále uchopit, dokončit, vylepšit rozpracovaný scénář nebo námět. Diskuse a prezentace filmů budou tlumočeny, každý z účastníků má vyhrazený čas patnáct minut na prezentaci svého projektu. Mezi mentory zasednou zmiňovaný Dick Ross, Gabriel Aurel z Francie mj. producent Salaam Bombay (Zlatá kamera v Cannes), Gaby Prekop z Maďarska, scenáristická konzultantka Istvána Szabó a mj. i filmová producentka. Dále pak dramaturg David Wintage z Anglie, který působí ve své profesi především ve Švédsku, a filmová konzultantka Louise Gough z Austrálie. Pokud nemají filmaři možnost přihlásit se s projektem, mohou se hlásit do publika, stejně tak laická veřejnost. „Celé pitching fórum je vedeno naprosto neformálně a diváci mohou debatu mezi mentory a účastníky s projektem doplnit o vlastní myšlenky, a tak přispět k řešení problemů v podnětné a inspirativní atmosféře,“ říká organizátorka Sources2 Bára Ondrejčáková. Třídenní workshop nabízí možnost využít rad mentorů také profesionálním českým dramaturgům. „Uzavřeného dramaturgického programu se tak například zúčastní zástupci České televize jako je například šéfdramaturgyně Centra vzdělávacích pořadů Alena Müllerová,“ doplňuje Barbora Ondrejčáková. Součástí akce bude přednáška Dicka Rosse na téma Mentor nebo mistr? o úloze dramaturgických konzultací filmu nebo přednáška děkana FAMU Pavla Jecha na podobné téma. „V Hollywoodu všechno závisí na pitchingu. Scenárista nebo režisér musí být vždy připraven udělat rychlou prezentaci například na večírku nebo během náhlého setkání ve výtahu,“ tvrdí Pavel Jech. Podle něj je pro filmaře velmi přínosné slyšet zpětnou vazbu od odborníků a za nejlepší prezentace tohoto druhu považuje podobné akce na festivalu hraných filmů v německém Cottbusu nebo festivalu dokumentů v Amsterdamu.
Publikováno 07. 10. 2009 v rubrice Film