Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert se jako minulý rok bude konat jako součást tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Jihlava. Sbírka probíhá v lokalitě působnosti Oblastní charity Jihlava již 8 rokem a jejím cílem je požehnání do Nového roku. Oslovení však mohou přispět i do kasiček koledníků, přičemž výtěžek sbírky bude tříkrálovou komisí přerozdělen do zařízení sociální péče či prevence. Část výtěžku je určena i na humanitární pomoc do zahraničí. Základní umělecká škola v Jihlavě se účastní sbírky tím, že zrealizuje v den 9. 1. 2008 tříkrálový koncert, který bude probíhat od 18:00 v budově výše uvedené školy. Na koncertu vystoupí žáci umělecké školy. Program je složen nejenom z hudebních produkcí žáků, ale i z literárního přednesu. Vstupné na akci je dobrovolné a bude tříkrálovými koledníky vybírán do pokladničky, jejíž výtěžek bude zahrnut do tříkrálové sbírky.
Publikováno 04. 01. 2008 v rubrice Hudba