Kultura v Telči

Dny evropského dědictví se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. Letošní – v naší zemi již XVIII. ročník EHD - proběhne ve dnech 13. – 21. září 2008 na národní téma: "Památky v krajině a krajina jako památka" s národním zahájením EHD 13. září v Českých Budějovicích. Lokálním garantem je i město Telč, které se ke Dnům evropského dědictví připojuje v sobotu 13. září zpřístupněním zajímavých a výjimečných architektonických památek a s doprovodnými kulturními programy – rozpis jednotlivých koncertů a památek naleznete v příloze Ve středu 17.09. v 19.30 bude zahájena 31. sezóna Kruhu přátel hudby v Telči Pěveckým koncertem Jakuba Pustiny v sále Domu s pečovatelskou službou. Na koncertu vystoupí Jakub Pustina (CZ) – baryton, Katarzyna Mackiewicz (PL) – soprán a Richard Pohl (CZ) – piano. Program koncertu tvoří árie a písně z oper populárních skladatelů. Katedra architektury, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze a město Telč zahajují výstavu kreseb posluchačů studijního programu a stavitelství“ TELČ 07´ ve čtvrtek 18. září 2008 v 16 hodin ve vstupní síni radnice v Telči. Výstavu zahájí vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Výstava potrvá do 30. září 2008.
Publikováno 15. 09. 2008 v rubrice Hudba