Ochutnávka nesoutěžního programu 12. MFDF Jihlava 2008

12. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava začíná s odhalováním letošní programové skladby představením několika nesoutěžních sekcí. l ) jednou z letošních Průhledných bytostí bude průkopník afrického dokumentu Paulin Soumanou Vieyra 2) letošní Průhledná krajina nabídne několik filmových zastavení v dějinách latinskoamerické dokumentaristiky 3) slavný videoartový tvůrce Woody Vašulka uvede v Jihlavě vlastní výběr současného českého videoartu

4) zvláštní sekce představí produkci Československého armádního filmu

5) cylus „Od feminismů k maskulinitě & prostory mezi“ se zaměří na konstrukci genderových kategorií v dokumentu

 

 

„Důležité je nezužovat úhel pohledu. Autorství se v dokumentu propíjí vrstvami témat i formálních řešení. Hledá. A stejně tak chceme letos hledat i my. Letošní nesoutěžní sekce sestupují několik desetiletí do minulosti nebo se prodírají produkčním houštím dneška. Je to pokus ukočírovat reflexi autorského hledání a současně ho nezploštit.“

Petr Kubica, programový ředitel MFDF Jihlava

Publikováno 16. 09. 2008 v rubrice Hudba