Vánoční zvyky a tradice

České Vánoce? To je v prvé řadě vánoční stromeček (ne ovšem nutně „živý“), smažený kapr na štědrovečerním menu a koledy. Zatímco Vánoční svátky se Češi tradičně chystají trávit doma v rodinném kruhu, na první vteřiny nového roku bude každý třetí čekat mimo domov. V rámci pravidelného šetření Factum Omnibus, které proběhlo ve dnech 7. – 12.11. 2008, byly položeny otázky týkající se trávení vánočních svátků a dodržování vánočních tradic. Šetření proběhlo na reprezentativní vzorku populace ČR starší 15 let. Výzkum byl realizován metodou osobních rozhovorů a zúčastnilo se jej 987 osob. Z různých vánočních zvyků lpí Češi zejména na štědrovečerním menu. Tradičního smaženého kapra se chystá večeřet celkem 89 % české populace. Tento podíl se v čase nemění – zvyk povečeřet smaženého kapra je dlouhodobě stabilní a k českým Vánocům neodmyslitelně patří. Vedle tradiční štědrovečerní večeře patří k českým Vánocům rovněž koledy – tři čtvrtiny Čechů je budou o Vánocích poslouchat nebo i zpívat. K široce udržovaným vánočním zvykům patří rovněž tzv. „barborky“ (lidový zvyk řezání větvičky z třešně na svátek Barbory udržuje 57 % populace), polovina populace se podívá do své budoucnosti při krájení jablek (49 %). Výjimkou není ani návštěva jesliček (42 %) či půlnoční mše (31 %). Stromeček je samozřejmostí českých Vánoc, nikoli ovšem nutně stromeček „živý“. Nějaký vánoční stromeček plánují mít letos doma téměř všichni Češi (94 %). Jedná se o stabilně udržovaný zvyk, v roce 2006 plánovalo vánoční stromeček 93 % populace. Polovina Čechů najde dárky pod živým vánočním stromečkem (50 %), celkem 44 % populace pak počítá se stromečkem umělým. Živý vánoční stromek uvažují relativně častěji lidé nižšího věku a rodiny s dětmi; naopak starší lidé častěji plánují umělý stromeček. Vánoce budeme typicky trávit doma s nejbližší rodinou (77 %), případně s dalšími příbuznými (18 %) či přímo u nich (3 %). Jiné varianty Češi de facto nepřipouštějí, české Vánoce jsou dlouhodobě pevně spjaté s rodinou. S oslavami Nového roku je to poněkud jinak. Většina populace bude sice trávit Silvestr opět doma s rodinou či s širším okruhem příbuzných (66 %, tj. 43+19+4), každý pátý Čech bude nicméně slavit u přátel (20 %) a dalších 8 % populace plánuje Silvestr v restauraci. Oslavy nového roku jinde než doma plánují relativně častěji lidé do 29 let, muži a lidé s vyššími příjmy. Factum Invenio
Publikováno 09. 12. 2008 v rubrice Hudba