Jungova Kniha obrazů – prolínání výtvarna a psyché

V těsném závěsu za původním německým vydáním vychází náš překlad unikátní edice dosud neznámých terapeutických obrazů Jungových pacientů nazvaný KNIHA OBRAZŮ. Fascinující pohled do Jungovy psychologické kuchyně, pozoruhodná díla stojící na pomezí umění a terapie. A taktéž svérázná ilustrace dějin první poloviny 20. století.

Ruth Ammann, Verena Kast, Ingrid Riedel (ed.)

Kniha obrazů

Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu

Překlad Petr Babka

Kniha představuje unikátní výbor obrazů z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu, který obsahuje více než 4 500 originálních maleb a kreseb vytvořených pacienty buď samotného C. G. Junga, nebo jeho spolupracovníků (J. Jacobiové) v letech 1917 až asi 1955. Výpravná kniha přibližuje téměř 200 reprodukcí, které tematicky rozděluje (hrozba, mandaly, tělesnost a sexualita, zmatek a zničení apod.) a dává je do kontextu Jungova psychologického myšlení a jeho terapeutické praxe. Ta v pacientech podporovala metodou aktivní imaginace léčebnou a transformační sílu tvořivosti, díky které vznikala terapeuticky i esteticky pozoruhodná díla. Průlomová publikace odkrývá nejen dosud málo známé aspekty Jungovy terapeutické práce, ale představuje také mimořádnou výtvarnou paralelu k jeho Červené knize. Doprovodné texty jsou dílem předních znalců díla C. G. Junga - i u nás známých Vereny Kastové, Ingrid Riedelové aj.

váz., 256 s., 899 Kč

ISBN: 978-80-262-1396-3

Nakladatelství: Portál, s.r.o.

https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/aktuality/98423/jungova-kniha-obrazu-prolinani-vytvarna-a-psyche

 

 

Publikováno 09. 11. 2018 v rubrice Knihy