Návrat k přírodě

Jenom s malou nadsázkou se dá říci, že většinu materiálů, které budeme v budoucnosti potřebovat ke stavbě svého domu, si vlastně můžeme vypěstovat v lese nebo na poli. Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů. Důvod je prostý. Snadná dostupnost a příznivé vlastnosti. Z pohledu dnešní doby získává dřevo další dva podstatné body navíc: Nízká ekologická náročnost na výrobu a užívání stavby až po její likvidaci. Jde ale především o obnovitelný zdroj. Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více než celé jedno století úspěšně uplatňují v zemích Severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemích západní Evropy. Mohou bez problémů sloužit svému účelu i 150 let. Vhodná doba pro těžbu dřeva je asi 70 let. Než jeden dům doslouží, vyroste tak v lese dřevo na dva nové. V dnešních stavebních konstrukcích a stavbách na bázi dřeva jsou využívány moderní ekologicky nezávadné velkoplošné materiály, jako jsou desky z orientovaných třísek OSB, sádrokartonové i sádrovláknité desky. Tyto materiály umožňují využití dřevní suroviny bezezbytku. Dnešní doba vyžaduje takový způsob hledání cest pro rozvoje techniky a společnosti, který by nedrancoval přírodu a životní prostředí. I proto v domech, jejichž základem je dřevo, bydlí statisíce spokojených lidí po celém světě.
Publikováno 08. 10. 2007 v rubrice Ostatní