Kulturní prostor

Kulturní časopisy v České republice, resp. Československu byly vždy závislé na společensko-politické situaci. A tak spolu s dějinným vývojem opisovaly křivky od rozkvětu k útlumu a zpět. Jestliže v dobách „vlády jedné strany“ vycházelo jen několik tvrdě cenzurovaných literárních periodik a časopisy samizdatové či exilové byly přístupné jen omezenému okruhu čtenářů, po listopadové revoluci 1989 nastal publikační exploze. Zakazované časopisy začaly vycházet oficiálně, obnovila se řada titulů z 60. let, denní tisk věnoval knižní produkci značnou pozornost. Po čase však mnohé literární tiskoviny zanikly – hlavně z důvodů finančních – a v novinách sílil příklon ke komerci v kultuře. V situaci, kdy i nejvýznamnější kulturní časopisy stály před krachem, se vyskytly úvahy o sjednocení všech literárních periodik do jednoho státem dotovaného časopisu. Neodůvodněnost těchto úvah ukázal další vývoj, který naopak zdůraznil potřebu rozmanitosti a různosti. Řada menších, často regionálních časopisů, které vznikaly od poloviny 90. let minulého století, byly reakcí na aktuální tuzemské literární směry. Tyto časopisy dávaly prostor i nezavedeným autorům a nově vytvořené podmínky trvají v podstatě dodnes. Existuje několik celorepublikových časopisů (Tvar, Host, Literární noviny) a pak řada menších, regionálních či myšlenkově vyhraněných, které se ovšem často potýkají s nedokonalou distribucí nebo nedostatkem peněz. Pomalu se zlepšuje situace v denících, kde opět začínají vznikat přílohy věnované umění, resp. literatuře (dlouhodobě se současné literatuře věnoval jen Salon Práva). Řadu zajímavých článků a recenzí můžete nalézt také ve společenských či publicistických časopisech (kupř. Reflex, Respekt). Pak tu existují odborné časopisy (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Logos aj.), které se literatury dotýkají skrze svůj obor. Uvedený přehled přesto neobsahuje pouze literární či literárně vědné časopisy, ale i některé obecně kulturní, jejichž literární ohlasy považujeme za podnětné: A2 http://www.tydenik2.cz Babylon http://ibabylon.cz Ikarie http://www.ikarie.cz Labyrint Revue http://labyrint.net Psí víno Protimluv http://protimluv.net Revolver Revue http://www.revolverrevue.cz Živel http://www.zivel.cz
Publikováno 08. 10. 2007 v rubrice Ostatní