Karel Prager jako stavitel Prahy 5

V Galerii Portheimka, jen kousek od smíchovské pobočky Komerční banky, kterou Karel Prager projektoval, se koná výstava Karel Prager a Praha 5, věnovaná práci tohoto architekta. Až do 2. prosince tak mají zájemci možnost prohlédnout si realizované i plánované projekty, které mezi znalci i laiky často vyvolávají ostré diskuse. Město nad městem Výstava KAREL PRAGER A PRAHA 5 je již třetí letošní instalací, která se při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí snaží nabídnout objektivní pohled na jeho dílo. Ukazuje regionální rozměr Pragerovy tvorby, neboť právě k území Prahy 5 se opakovaně vracel a zanechal zde několik projektů, ať už realizovaných, či nikoli. Do druhé skupiny patří hlavně známé futuristické „superstruktury“ pro košířské údolí, pokus vytvořit zcela novou formu bydlení pomocí obrovských betonových bloků nad již existujícím městem. Budova banky je jen torzo celé vize Také pro centrum Smíchova plánoval velké změny, řadu asanací a staveb nových objektů. Z této koncepce, která v řadě ohledů nepochybně nebyla příliš ohleduplná, zůstala jako torzo postavena jen atypická budova smíchovské pobočky Komerční banky. Poslední jeho životní realizací byl obytný soubor U Kříže v Jinonicích (Stavba roku 1999). Všechny zmíněné projekty výstava představuje pomocí unikátních Pragerových plánů i prostorových modelů a fotografií. Prager podněcuje k přemýšlení o architektuře Pohled na Pragerovy návrhy může být návodem k otázkám, zda současná podoba okolí Anděla – zbavená původní poetiky i funkce a redukovaná na obchodní zónu – není minimálně stejně problematická jako některé Pragerovy vize. A jestli naopak Prager, který na území bývalé továrny navrhoval i kulturní a společenské centrum, nezacházel s tímto místem v některých ohledech překvapivě citlivěji než ti, kteří je přetvářeli v minulých dvou dekádách.
Publikováno 16. 11. 2011 v rubrice Ostatní