Křest knihy a výstava Památné stromy Prahy

V Botanické zahradě v Troji byla v pátek 2.3. dopoledne pokřtěna kniha Památné stromy Prahy. Dílo autorů Pavla Kyzlíka, Aleše Rudla a kol., které vzniklo díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy, je souborem vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou chráněné dřeviny. Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace i o chráněných územích Prahy, ale kromě toho rovněž uvádějí kulturně-historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území. Velký prostor je v publikaci věnován i popisu všech vyhlášených památných stromů v Praze. "Podrobný a ucelený soupis významných pražských stromů je nejen skvělou inspirací k vycházce do míst, kde byste možná unikátní strom nikdy nečekali, ale hlavně motivací k další péči o těchto 200 unikátních kusů, stejně jako o všechny jejich nástupce. Vždyť kdo ví, třeba i o nich se bude za několik set let psát," komentoval vydání knihy radní Radek Lohynský. Slavnostní křest knihy se konal v rámci výstavy Památné stromy Prahy se představují, která je veřejnosti přístupná v Botanické zahradě v Troji od 3. do 25. března 2012.
Publikováno 05. 03. 2012 v rubrice Výstavy