Petr Štěpán

Narozen 1955 v Jihlavě. Dnes žije v Praze. Je zaměstnán v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, kde se věnuje odborné kurátorské, pedagogické a publikační činnosti. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a FF univerzity Karlovy v Praze. K jeho zálibám patří cestování, fotografování a malování. Fotografuji přes čtvrt století. Tím se nechlubím. Jenom mi to zní zajímavě a neuvěřitelně. Na druhou stranu, nefotím stále, takže čistého času jsem profotil mnohem, mnohem méně. To už by neznělo tak impozantně. Ale s foťákem v tašce nebo alespoň s „foťákem v hlavě“ jsem byl často, skoro pořád. Připraven fotit anebo připraven fotograficky vnímat. Fotím téměř stále očima. A protože mám stejně tak rád nebo ještě raději výtvarné umění, fotografuji očima nebo přes objektiv výtvarné vjemy, které mě naučili vidět malíři. To není asi tak neobvyklé, fotografie se mnohokrát snažila a snaží napodobovat malířské styly. Mě ovšem spíše zajímá ona originalita vidění světa, ne technika a malířský styl. Mám třeba zálibu v periferii, v průmyslových okrajových oblastech a ve světě přístavů. Nenápadné odlesky světa techniky a civilizace mohou připomenout (doufám, že nepřipomínají) Skupinu 42 nebo původ sociálního umění dvacátých let.
Publikováno 31. 10. 2007 v rubrice Výstavy