Minimalista

Královéhradecký rodák, sochař, minimalista a performer Pavel Doskočil absolvoval po dokončení hořické SPŠ kamenické Akademii výtvarného umění v Praze. Od roku 1996 je odborným asistentem v oboru kresby a modelování katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové. Ale tvorbě se věnuje především. Výtvarná tvorba Pavla Doskočila osciluje mezi minimalistickými, až vyprázdněnými sochařskými formami a přírodními artificiálními postupy. Jeho umění se dá zařadit ke konceptuálním polohám, vždy však s určitým nadhledem. "Jedinečnost a uměleckou originalitu Pavla Doskočila si uvědomíme hned, jakmile si připomeneme, jaké pedagogy si vybral při svém studiu na pražské Akademii. Byli to totiž v mnoha aspektech odlišní umělci: Milan Knížek a Karel Nepraš. …Když se podíváme na jeho díla vidíme, že skutečně spojil do nové syntézy neprašovskou grotesknost, i trochu černého humoru, ale také třeba schopnost vytvořit si svůj vlastní typus lidské figury, v jeho případě z abstraktních forem dřevěných tyčí. K tomu přistupuje knížákovská schopnost ozvláštnit banální velice radikálním gestem ..." doskocil2.jpg
Publikováno 14. 11. 2007 v rubrice Výstavy