Soustředěný pohled

Členy profesního sdružení nazvaného Rada galerií České republiky je v současné době celkem 28 sbírkotvorných galerií a muzeí umění včetně Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Rada galerií, založená 2. ledna 1992 zprvu jako Rada státních galerií ČR, uspořádala kromě mnoha odborných setkání, přednášek a seminářů též několik společných výstav. Nyní, v době patnáctileté existence RG ČR, připravil kurátorský tým ve spolupráci se všemi členskými galeriemi výstavu “Soustředěný pohled” (grafiky 60. let 20. století) s cílem prezentovat bohatství, rozsah a váhu grafických sbírkových fondů zejména těch institucí, které sídlí v regionech. Díla na papíře vzhledem k nárokům na osvětlení a křehkost papíru jsou uložena v depozitářích a nemohou být dlouhodobě vystavována. Jsou tudíž málo známa. V šedesátých letech 20. století dosáhlo grafické umění nebývalého rozkvětu díky vyhraněným umělcům - klasikům grafického řemesla – Jiřímu Johnovi a Ladislavu Čepelákovi, stejně jako tvůrcům z okruhu skupin UB 12 (Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Oldřich Smutný, Jiří John…), Trasy (Jitka a Květa Válovy), výstav Konfrontací (Jan Koblasa, Aleš Veselý, Čestmír Janošek, Pavel Nešleha), Nové citlivosti (Zdeněk Sýkora, Karel Malich…), ale i pozdějšího Klubu konkrétistů, jakožto i solitérům, ke kterým patřil nejenom Vladimír Boudník, ale také Jiří Anderle, Bohuslav Reynek a mnoho dalších. Tato výstava zohledňuje dění v pražském uměleckém centru v nástupu nejrůznějších výtvarných tendencí od informelu přes novou figuraci až ke geometrickým směrům. Vyzdvihuje však i přínos uměleckých osobností z jiných míst – např. lounských umělců Zdeňka Sýkory a Miroslava Mirvalda, stejně jako tvůrce velkého duchovního ponoru petrkovského Bohuslava Reynka, ostravského experimentátora Eduarda Ovčáčka nebo lyrického kubisty Jánuše Kubíčka z Brna. V nevelké míře jsou prezentována grafická díla nově objevených osobností z regionu, např. Anny Poustové, Vladimíra Rocmana, Miloslava Cicvárka nebo Dobroslava Folla. V mezinárodním kontextu “sixties”, který bylo možné plně v české uměnovědě teoreticky ozřejmit až v průběhu 90. let 20. století, se plně vyjevil přínos a význam průkopníků grafického umění 60. let, především pak Vladimíra Boudníka, Zdeňka Sýkory nebo Radoslava Kratiny. Grafické fondy členských galerií jsou velmi obsáhlé. Mnohá díla se vzhledem k počtu vytištěných grafik objevila ve sbírkách hned několika různých galerií. Před přípravnou komisí stál úkol vyrovnat se s tímto problémem. Její “nejbolestivější úloha” ale spočívala v redukci vybraného souboru na výstavní kolekci v rozsahu 160 grafických děl, kterou bylo možno zcela reálně vystavit. Zahrnuje díla 95 grafiků. Na výstavě je sice zastoupena každá členská galerie alespoň jedním dílem, nicméně rozhodujícím kritériem byla kvalita díla a přínos grafického myšlení jeho autora. Že to nebylo snadné vyplynulo z rozsáhlosti grafických sbírek ve správě členských galerií. Na rozdíl od mnohdy chybějících malířských či sochařských děl ze 60. let, nevznikl tentokrát žádný “prázdný prostor” a významní představitelé grafického umění 60. let jsou v regionálních galeriích hojně zastoupeni. K výstavě je vydán katalog s barevnými reprodukcemi v grafické úpravě Jiřího Mědílka. zdroj: OGV
Publikováno 08. 01. 2008 v rubrice Výstavy