Hledáme exponáty z České republiky

Dolnorakouská zemská výstava 2009 ČESKO. RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni. Již koncem května 2008 vyzvali organizátoři Dolnorakouské zemské výstavy obyvatele Rakouska a České republiky, aby se zapojili do velké sbírky exponátů této ojedinělé výstavy, která se návštěvníkům otevře v dubnu 2009. Občané byli vyzváni, aby zapůjčili výstavě své osobní vzpomínkové předměty související se společnou historií obou zemí. „Největší archív leží na půdách obyvatel“, říká vědecký vedoucí zemské výstavy Prof. Dr. Stefan Karner. Soudobou sbírku pro Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 zajišťuje Ústav Ludwiga Boltzmanna pro výzkum důsledků války společně s rakouskou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanicí ORF v Dolním Rakouskou. Rakušané nabídli již přes tisíc exponátů od fotografií, pohlednic, cestovních pasů, dokladů, přes staré noviny až po osobní vzpomínky uprchlíků z let 1945 a 1968. Také z České republiky dorazily zajímavé exponáty, které kurátoři výstavy nutně hledali. Například jedna paní z Čech nabídla kurátorům československý cestovní pas z roku 1968 s vízem uděleným tehdejším rakouským velvyslancem Rudolfem Kirchschlägerem (později rakouský prezident). Desetitisíce těchto víz byly po potlačení Pražského jara vydány, aby československým občanům umožnily vycestovat do Rakouska. Velké množství těchto předmětů bude k vidění právě na výstavě, jejíž součástí budou vzpomínky obyvatel obou zemí. Stále se hledají předměty z Česka, a to především svatební fotografie česko-rakouských párů z doby po otevření „železné opony“. Návrhy na exponáty mohou být písemně zaslány buď Ústavu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum důsledků války, Wiedner Gürtel 58/4a-5, 1040 Vídeň, nebo emailem na: sammelaktion@noe-landesausstellung.at.
Publikováno 17. 12. 2008 v rubrice Výstavy