Dolnorakouská zemská výstava 2009

RAKOUSKO. ČESKO.: rozděleni – odloučeni – spojeni Dr. Erwin Pröll a MUDr. Jiří Běhounek zdraví zemský výstavní rok „ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni– spojeni“ není pouze název první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy, ale je také mottem ještě aktivnějšího života v regionech v roce 2009. Zemská výstava se bude konat od 18. dubna do 1. listopadu 2009 v Hornu, Raabsu a Telči. 29. ledna 2009 se setkají Dr. Erwin Pröll, hejtman Dolního Rakouska, a MUDr. Jiří Běhounek, krajský hejtman Kraje Vysočina, aby společně přivítali Dolnorakouskou zemskou výstavu. „20 let po pádu „železné opony“ sice zmizely ostnaté dráty a hraniční zátarasy, avšak v mnoha myslích přetrvávají bariéry. Tím více si přejeme tímto společným a pro budoucnost určujícím projektem prohloubit naše sousedství a učinit tak další krok k propojování těchto regionů. Dále sledujeme i cíl prezentovat kulturní region Dolní Rakousko za hranicemi a podpořit tak cestovní ruch, “ ocenil význam Dolnorakouské zemské výstavy 2009 dolnorakouský hejtman Dr. Erwin Pröll. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, jeho slova doplnil: „Po dvaceti letech od pádu „železné opony“ bych si osobně přál, aby návštěvníci Dolnorakouské zemské výstavy z České republiky i Rakouska měli chuť objevovat společné dějiny zemí v srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Pevně věřím, že samotná výstava i mimořádně pestrý doprovodný program přispějí ke vzájemnému porozumění občanů našich regionů a stanou se rovněž příležitostí k navázání trvalých osobních přátelství. Spolupráce na této velké kulturní akci je příspěvkem kraje Vysočina k českému předsednictví v Radě EU a zároveň příspěvkem k prohloubení vzájemné spolupráce mezi evropskými státy.“ Rakousko.Česko.: společná historie – společná výstava Jádrem výstavy je společná historie dvou sousedů: Rakouska a Česka s pozorností na regiony Waldviertel a Vysočina. Rakušany a Čechy provázejí ve vzájemné historii osudová spojení – jak společná, tak proti sobě stojící, jejichž důsledky pociťujeme dodnes. Rakouští a čeští historici připravili výstavu pod odborným vedením Prof. Dr. Stefana Karnera, vedoucího Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků války, a PhDr. Michala Stehlíka, děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava se opírá o široký fundus exponátů z rakouských a českých státních archivů a muzeí a rovněž o soukromé sbírky. Dohromady tvoří různorodý, napínavý a srozumitelný obraz společné historie. Na výstavě se podílí také veřejnost formou rozsáhlé sbírky exponátů. Zapůjčené předměty budou začleněny do výstavy – vlastní, osobní minulost se tak stane součástí historie. TZ
Publikováno 30. 01. 2009 v rubrice Výstavy