Dolnorakouská zemská výstava 2009 přivítala 300 tisícího náštěvníka

Za pět měsíců trvání Dolnorakouské zemské výstavy 2009 „ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni.“ navštívilo expozice již 300 tisíc lidí. Do konce výstavy zbývá ještě měsíc a pořadatelé doufají, že si ještě několik desítek tisíc lidí výstavu přijde prohlédnout. Tři čtvrtiny dotázaných návštěvníků navštívily, nebo do koce výstavy plánují navštívit, všechny tři výstavní místa Horn, Raabs a Telč. Třísettisícího návštěvníka přivítali na nádvoří zámku v Telči hejtmané obou pořádajících zemí – MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, a dolnorakouský zemský hejtman Dr. Erwin Pröll spolu s dalšími zástupci organizátorů Dolnorakouské zemské výstavy. Jubilejní návštěvnicí byla studentka chotěbořského gymnázia Kateřina Jandová, která spolu s dalšími studenty z Euroklubu při místním gymnáziu ve sváteční den výstavu navštívila. „Z přehledu návštěvnosti je zřejmé, že projekt první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy se setkal s obrovským zájmem veřejnosti. Nejde však jen o výstavu samotnou, ale i o řadu hojně navštěvovaných doprovodných akcí, které jsou příležitostí k setkávání Čechů a Rakušanů a jsou příslibem vytvoření trvalejších vazeb a pokračující spolupráce na obou stranách hranice i po skončení výstavy. Už nyní hledáme další společné projekty, které nám umožní navázat na dobrou spolupráci s dolnorakouskými sousedy a rozvíjet vzájemné partnerské vztahy,“ říká hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Jen za poslední zářijový víkend navštívilo výstavu, která probíhá v dolnorakouských městech Horn a Raabs a české Telči 6 106 lidí. Průměrná denní frekvence je přitom okolo 1 800 návštěvníků. Velký zájem o prohlídku výstavy mají skupiny. Lidé s oblibou využívají služeb průvodců, doposud bylo provedeno 5 tisíc skupin a v současné době jsou rezervovány prohlídky pro 1100 skupin z obou zemí, což znamená cca 35 tisíc osob, které zemskou výstavu ještě do konce října navštíví. Výstava je připravena dvojjazyčně, návštěvníci tedy nemusí mít obavy z toho, že by obsahu neporozuměli. Návštěvníci se mezi jednotlivými výstavními městy mohou pohodlně přesouvat autobusy. Zatím této firmy transportu využilo více než 30 tisíc lidí a dokonce musely být pro velký zájem přidány 2 autobusy, takže se jejich celkový počet zvýšil na 7.
Publikováno 30. 09. 2009 v rubrice Výstavy