Unikátní putovní výstava „Apoteóza lásky“ u příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy začíná v Obecním domě

Unikátní putovní výstava pořádaná Muchovou nadací u příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy nazvaná Apoteóza lásky se koná od 2. července v Obecním domě v Praze. Výstava představí celou tvorbu umělce, kromě litografií také pastely, kresby, grafické práce, dekorativní předměty nebo méně známou část Muchovy tvorby – fotografie, které nebyly doposud v České republice vystaveny. Každá ze zastávek této putovní výstavy, která se do roku 2012 představí v Kutné Hoře, Ostravě, Liberci a Plzni, bude jedinečná svou koncepcí, jež bude vždy dílem jiného kurátora. Návštěvníci tak budou pokaždé konfrontováni s unikátním výběrem prací Alfonse Muchy a novou interpretací jeho tvorby. Celkově bude na výstavě, jež se věnuje tématům jako je rodina, život, krása a lidskost prezentováno více než sto Muchových děl. Výstava v Obecním domě potrvá do 30. září letošního roku, v odlišné podobě se otevře znovu hned v říjnu v galerii GASK v Kutné Hoře.

„Naším cílem je představit Muchu jako brilantního kreslíře, nápaditého kreativce a

vynikajícího fotografa, zkrátka tak, jak není veřejnosti tolik znám,“ uvádí John Mucha, vnuk Alfonse Muchy a předseda správní rady Muchovy nadace. „Je nám velikou ctí, že sérii výstav můžeme zahájit právě v prostorách Obecního domu, na jehož dekoraci dědeček pracoval,“ dodává Mucha. Alfons Mucha věřil, že hlavním cílem umění je tvorba krásy, kterou definoval jako harmonii mezi duchem a tělem, mezi vnitřním a vnějším světem. Byl přesvědčen o tom, že dobré umění je natolik silné, aby inspirovalo a spojovalo lidi, kteří věří ve stejné ideály, jako jsou mír a přirozený vývoj lidstva. Výstava se proto zaměřuje na myšlenku lásky a sounáležitosti, stěžejní hodnoty Muchova umění, a zkoumá témata jako rodina, život, krása a lidskost. Výstava nebude absolutně statická a stejná ve všech místech konání, každá galerie se může rozhodnout, na jakou tematickou část Muchovy tvorby se chce soustředit,“ říká autorka konceptu putovní výstavy a kurátorka pražské expozice Tomoko Sato z Japonska.

Navazující výstavy v Kutné Hoře, Ostravě, Liberci a Plzni vždy připraví přední specialisté na dílo Alfonse Muchy. Autorem následující prezentace v kutnohorské galerii GASK bude například mezinárodně uznávaný znalec secesního umění Petr Wittlich a jeho výstava se bude více soustředit na Muchovo pojetí ideální ženské postavy a krásy, které Mucha dokázal vyobrazit jak v ilustracích pro vysoce spirituální knihu Otčenáš, tak na komerčních plakátech. „O dědečkovi bylo známo, že byl velikým vlastencem, proto pro nás bylo naprostou samozřejmostí oslavit toto výročí v několika městech České republiky,“ vysvětluje myšlenku putovní výstavy John Mucha.

Alfons Mucha se narodil 24. července 1860 v Ivančicích. Jako poměrně neznámý umělec českého původu žijící v Paříži dosáhl Mucha okamžité slávy v prosinci roku 1894, kdy přijal zakázku na plakát pro herečku Sarah Bernhardtovou. Hrál prominentní roli při tvarování estetiky francouzské secese na přelomu 19. a 20. století a stal se známým i jako tvůrce užitého umění. Kromě plakátů tvořil například návrhy vinět na láhve, obaly na čokolády a sušenky, kalendáře a dekorativní zástěny, ilustroval knihy a stal se tak jedním ze zakladatelů moderního propagačního výtvarnictví. Muchova nadace, jež vystavu organizuje, vznikla v roce 1992, spravuje největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě a prezentuje ji prostřednictvím výstav.

Výstava Apoteóza lásky v Obecním domě je otevřena denně od 10 do 19 hodin. Vstupné lze zakoupit na pokladně Kulturního a informačního střediska Obecního domu, plná cena vstupného je 150 korun, snížená 80 korun, využít lze také rodinné vstupné a skupinové slevy pro školy. Více na www.obecnidum.cz

Termíny konání výstavy v jednotlivých galeriích:

2. 7. 2010 – 30. 9. 2010

Obecní dům, Praha

15. 10. 2010 – 28. 2. 2011

GASK, Kutná Hora

15. 3. 2011 – 15. 6. 2011

Galerie výtvarného umění, Ostrava

20.11. 2011 – 31. 1. 2012

Oblastní galerie v Liberci

15. 3. – 2012 – 31. 5. 2012

Západočeská galerie v Plzni

Alfons Mucha

Alfons Maria Mucha (1860-1939) je nejvíce znám svou prominentní rolí, kterou hrál při tvarování estetiky francouzské secese na přelomu století. Jako zápolící a poměrně neznámý umělec českého původu žijící v Paříži dosáhl Mucha okamžité slávy v prosinci roku 1894, kdy přijal zakázku vytvořit plakát pro nejslavnější herečku té doby, Sarah Bernhardtovou. Ačkoliv se tiskař obával přijmout Muchův konečný nákres vzhledem k jeho nekonvenčnímu stylu, Bernhardtová jej zbožňovala a u Pařížanů měl takový úspěch, že někteří sběratelé podpláceli lepiče, aby jim plakát přenechali, anebo jej v noci žiletkou vyřezávali z návěstních tabulí. ´Muchův styl´ vešel ve známost. Úspěch onoho prvního plakátu vedl ke smlouvě mezi Bernhardtovou a Muchou a v následujících letech jeho práce pro ni a pro ostatní zahrnovala kostýmy a jevištní dekorace, návrhy pro magazíny a obaly knih, šperky a nábytek a četné plakáty. Mucha se vrátil do své rodné vlasti v roce 1910 a zasvětil zbytek svého života tvorbě epické série dvaceti obrazů zobrazujících historii Slovanů nazvané Slovanská epopej.

Muchova nadace

Muchova nadace byla založena roku 1992 a působí ve prospěch Muchovy správní rady (Mucha Trust), která je majitelem kolekce Muchovy rodiny. Je největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě. Prezidentský post zastává pan John Mucha, umělcův vnuk, který žije spolu se svojí ženou Sarah a třemi dětmi v Londýně. Honorárními patrony Muchovy nadace jsou HRH Landgrave Moritz z Hesse, Lord Gerard Menuhin, pan Ivan Lendl, Sir Tom Stoppard, HSH princ Schwarzenberský. Sbírka se skládá z litografických prací - převážně plakátů a dekorativních panelů - olejomaleb, pastelů, kreseb, fotografií, nákresů, soch, knih a šperků, stejně jako všeho intelektuálního majetku souvisejícího se sbírkou. Cílem Muchovy nadace je chránit a zachovat rodinnou sbírku a propagovat práci Alfonse Muchy prostřednictvím výstav.

www.mucha150.cz www.muchafoundation.org

Publikováno 01. 07. 2010 v rubrice Výstavy