Letní Výtvarný Salon 2019

Letní Výtvarný Salon KODL Contemporary již potřetí představuje přední umělce současné scény. Sjednocujícím prvkem je nejen důraz na kvalitu, ale také originalita projevu, určitá suverenita a nezařaditelnost. Výstavu můžete zhlédnout v prostorách Galerie KODL na Národní třídě od 19. června do 30. srpna. 

 

Svá díla tentokrát představují Jan Kaláb, Pasta Oner, Jan Pištěk, Lukáš Rittstein a Ivana Štenclová. Mezinárodní rozměr výstavy přináší účast předního rakouského autora Huberta Scheibla, který je zastoupen v mnoha mezinárodních sbírkách jak v Evropě, tak v USA.

 

Galerie prostřednictvím této výstavy navazuje na unikátní tradici, která po mnoho let představuje vynikající české umění široké veřejnosti. Tato myšlenka byla jedním z podnětů, které vedly k znovuvzkříšení zájmu o současné umění a následnému uspořádání Letních Výtvarných Salonů. Výstav, jejichž středobodem se stal důraz na kvalitu a originalitu. Již po třetí se podařilo sestavit kolekci od výrazných solitérů české, ale i zahraniční scény a vytvořit tak jedinečný soubor prezentující to nejlepší ze současné výtvarné produkce. Na rozdíl od minulých ročníků se letošní výstava nesoustředí pouze na malbu samotnou, ale rozšiřuje svůj záběr do prostoru.

 

Podle kurátorky výstavy Alice Vítkové lze výběr autorů rozdělit na dvě skupiny. Generaci, která je zastoupena Janem Pištěkem a Hubertem Scheiblem, vyhledávanými autory, jež spojuje zájem o zobrazení balancující na hraně konkrétního a abstraktního. A na straně druhé autory a autorku střední generace, kteří se již plnohodnotně etablovali na umělecké scéně a jejichž práce mají již dávno své právoplatné místo v uměleckých galeriích a sbírkách. Šestice autorů v širším kontextu navazuje na předchozí dva ročníky a poukazuje na kvalitu a pestrost současné výtvarné scény.

 

„Jsem velice potěšen, že na letošním Salonu se sešlo tolik významných umělců, kteří nám svými díly velmi výstižně a nenásilně předkládají obraz naší doby a vůbec celé západní civilizace. Umělci čerpají inspiraci i z americké kultury a mnoho z nich ve Spojených státech také pobývalo, tvořilo, vystavovalo nebo byli jinak ovlivněni. Zachycení ducha doby je jedno z hlavních poslání umění a já jsem přesvědčen, že letošní Letní Výtvarný Salon to bezpochyby splňuje," uvádí Matyáš Kodl, ředitel Kodl Contemporary.

 

Zájem nastupující rodinné generace v Galerii KODL se ubírá směrem k současným umělcům. Ideou Letních Salonů je představovat širší veřejnosti soudobé umění v mezinárodním kontextu a ve více srozumitelném formátu skupinových výstav. Zváni jsou pouze ti nejprominentnější umělci, kteří mohou nejen představit to nejlepší ze své tvorby, ale zároveň mají příležitost srovnání se svými kolegy. Výhodou pro autory je také okolnost, že výstava je prodejní, takže skrze Salony mohou získávat pozornost a podporu nových sběratelů. Střední Evropa je rozmanitý region, který nicméně spojuje určité kulturní dědictví, které chtějí Letní Výtvarné Salony vyzdvihovat a odrážet.

 

Kodl Contemporary pokračuje v tradici podpory významných nadačních či charitativních projektů. Část výtěžku z prodeje obrazů vystavených během Letního Výtvarného Salonu bude tentokrát předána Nadaci Terezy Maxové, jejímž cílem je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

 

AUTOŘI:


Jan Kaláb (* 1978)

Jan Kaláb je pozoruhodný český výtvarník vycházející z tvůrčích kořenů graffiti a street artu, který patřil k zakládající generaci writerů. Postupně převedl tuto vizuální kulturu z prostředí ulice do prestižních galerijních prostor napříč světem. Uliční fasády a experimentální tvorbu zahrnující například 3D graffiti, jehož se stal průkopníkem v mezinárodním kontextu, vystřídala malířská plátna rozmanitých tvarů vlastní výroby. Umělcovu tvorbu provází neustálé zkoumání nových technik a struktur. Prostřednictvím geometrizujícího tvarosloví, precizní akrylové malby či vrstvených ploch se pouští do analýzy prostoru v rámci klasického obrazu.  Bezmezné nasazení, radost z hravého objevování a překonávání vlastních možností ve výsledku vede Jana Kalába k novátorství a odstraňování žánrových hranic.

 

Pasta Oner (* 1979)

Výrazný solitér současné české umělecké scény Pasta Oner je sběrateli velmi oceňovaným a vyhledávaným autorem. V posledních letech se intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů. Do jeho uměleckého projevu se promítá pop-artová a cartoon estetika, v posledních letech kombinovaná s ikonickými díly starých mistrů či jimi inspirovaná. V dílech parafrázuje známé motivy, přetváří je či je metodou vycházející z koláže staví do nových souvislostí a nachází tak charakteristický způsob, jak reflektovat či ironizovat současnou společnost. Dominantní se pro něj stala olejová a akrylová malba, stejně tak důležitou roli v jeho práci zaujímá objekt a plastika. 

 

Jan Pištěk (* 1961) 

Jan Pištěk je významná postava střední generace současné české malby, která se začala výrazně prosazovat na přelomu 80. a 90. let. Jeho osobitý malířský styl, jenž prošel mnoha etapami, se vyvinul v harmonické prolnutí realistického a abstraktního výrazu, v jedinečnou symbiózu skutečnosti a fikce. Ve své práci dospěl k odklonu od klasických malířských technik a vypracoval si svůj vlastní osobitý styl propojující netradiční postupy a materiály. Litím barevných vrstev, vkládáním drobných předmětů do malby, otiskováním či přenášením promítaného obrazu takřka poslepu dospěl k unikátnímu, divácky atraktivnímu uměleckému sebevyjádření, jehož podmanivost pramení z všudypřítomné asociace atakující divákovu fantazii.

Vybrané samostatné výstavy:

 

Lukáš Rittsein (* 1973)

Výrazného českého sochaře charakterizují především biomorfní sochy pohybující se na pomezí reality a abstrakce. Jeho dílo je ovlivněno četnými expedicemi za poznáním domorodých kmenů Nové Guiney, které podnikl spolu s fotografkou Barborou Šlapetovou a z kterých vzniklo unikátní literární dílo Proč je noc tak černá. Ve svém sochařském díle spojuje neobvyklá tvarosloví. Přírodní materiály konfrontuje s umělými a tento sochařský dialog je analogický ke střetu domorodých kultur s moderní západní civilizací. Rittstein je jedním z mála českých sochařů, kterým se podařilo prosadit svá díla ve veřejném prostoru. Rozvíjí ho, jsou schopna vést dialog s okolní architekturou, a stávají se tak jeho plnohodnotnou trvalou součástí.

 

Hubert Scheibl

Hubert Scheibl studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Arnulfa Rainera a bryz se účastnil Biennale v Benátkách a São Paulu. Několik let žil v New Yorku, což vysvětluje, proč jsou jeho myšlení a práce silně ovlivňovány americkými spisovateli a filmaři, jako například John Williams, Philip Roth nebo Stanley Kubrick. Jeho díla jsou zastoupena v mezinárodních sbírkách, například v Centre Pompidou v Paříži, v Nadaci Cisneros- Fontanals v Miami, dále v Michael a Susan Hort Collection New York, v Mezinárodním muzeum umění NAMOC v Pekingu nebo vídeňské Albertině a Belvederu.

 

Ivana Štenclová (* 1980)

  

Ivana Štenclová je pozoruhodná malířka, která se může pochlubit celou řadou výstavních úspěchů, ale i četným zastoupením ve významných sbírkách. Tvorba autorky je výrazně ovlivněna původně kresebným školením, které se soustavně, někdy cíleně, ale mnohdy svévolně promítá do její umělecké produkce. Vrstevnatost se stala tématem, jež prostupuje skrz celou teoretickou, ale i praktickou část její práce. Štenclová ve svých dílech spojuje samostatně vizuálně nefunkční části, které teprve dohromady vytváří cílený obrazec náročný svou propracovaností. Tato komplikovanost se staví do určitého kontrastu k banalitě každodennosti a kráse obyčejných momentů, jež autorku inspirují.

 

 

Kontakty:

Národní 7, Praha 1

www.kodlcontemporary.cz

Email: kodlcontemporary@galeriekodl.cz

Instagram: @kodlcontemporary

 

 

Publikováno 19. 06. 2019 v rubrice Výstavy