Malíř Masker vystavuje ve Ville Pellé obrazy mužů tančících se svými stíny

Jeden z nejúspěšnějších umělců své generace, malíř Jakub Matuška známý jako Masker, představí svou nejnovější tvorbu v pražské Galerii Villa Pellé. Výstava s názvem Koule aneb cestou k propasti mineš deset kamenů bude přístupná veřejnosti od 18. října. Jakub Matuška, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a držitel Ceny Národní galerie 333, vyšel z graffiti a street artu a nyní se věnuje převážně malbě a kresbě. „Jeho nové obrazy jsou alegoriemi pocitů člověka a umělce střední generace. Domněle nekonečný večírek mládí skončil a čas se rozkrájel na sled pracovních termínů a rodinných povinností. ‚Koule' nových starostí je zkouškou, v níž bychom měli obstát. Ale kdoví, třeba nakonec skončíme pádem do propasti," charakterizuje téma výstavy její kurátor Jiří Ptáček.

 

Podnětem k novým sériím obrazů a kreseb byla pro Jakuba Matušku alias Maskera jeho vlastní životní situace. Vnitřní komunikaci se sebou samým zobecňuje a svými obrazy v důsledku vypovídá o vztahové a emocionální proměně muže ve fázi transformace jeho společenské role. „Pryč jsou časy, kdy muž byl jediným živitelem a veřejným mluvčím rodiny, natož aby se dál mohl cítit shůry povolaným strážcem patriarchálního řádu. Vstupuje na neprobádaná území ohleduplnější ‚nové maskulinity' a na této cestě ho čekají překážky, s nimiž si často musí poradit poprvé v životě. Maskerovi muži jsou tak groteskně neduživí, nedobrovolně tančí se svými stíny, modlí se, ale zjevně už ne pouze za sebe," říká Jiří Ptáček. „Společenské trendy v dnešní době reflektují komplikovanosti společenských rolí současné ženy včetně případného dopadu osobního života na profesní a uměleckou kariéru. Jsem ráda, že Galerie Villa Pellé se dotýká tohoto problému úhlem pohledu té druhé strany. Tedy muže, který má také nárok pochybovat o smysluplnosti životní cesty, kterou si dobrovolně zvolil," doplňuje kurátora výstavy Vladana Rýdlová.

Dvaačtyřicetiletý Jakub Matuška aka Masker se na české výtvarné scéně pohybuje bezmála dvacet let. První výstavu v pražské etc. gallery měl v roce 2005, kdy ještě studoval v ateliéru Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Před absolutoriem v roce 2009 vystavoval také v Trafačce, v Galerii Jelení či v Karlin Studios a vedle závěsných obrazů a kreseb se věnoval i murálům a tvorbě objektů. V následujícího desetiletí se kromě Galerie výtvarného umění v Chebu a Red Gallery v Londýně pravidelně prezentoval v pražské DSC Gallery. Ze spolupráce s Galerií Dukan vyplynuly jeho výstavy v Paříži (2014) a v Lipsku (2017). Na počátku letošního roku uspořádal v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou výstavu Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského, ke které vyšla i Maskerova průřezová knižní monografie.

Výstava bude přístupná od 18. října 2023 do 7. ledna 2024. Více na www.villapelle.cz

Publikováno 11. 10. 2023 v rubrice Výstavy