Michal Škapa: POLIS

Přední představitel české postgraffiti scény Michal Škapa aka Tron připravil spolu s kurátorem Radkem Wohlmuthem pro pražskou Galerii U Betlémské kaple výstavu zaměřenou na urbánní struktury. 

Projekt nazvaný Polis vychází z linie, která se odvíjí od realističtějšího tvarosloví odvozeného původně z komiksové estetiky, aby se postupně zaměřilo na vážnější témata.

Obrazy vytvořené během posledních dvou let technikou airbrushe jsou zaplněné motivy zhuštěné architektury až „na spad" a odkazují k prolínavé vizuální estetice dnešních megapolí. Sumární pohled integrující sochařské monumenty do záběrů městské krajiny tentokrát více než kdy jindy zdůrazňuje ideologickou a systémovou složku současného života, která ve formě nejrůznějších realizací vznikajících na politické zadání v globálním měřítku postupně prorůstá do organismu města, stává se toxickou součástí veřejného prostoru a zároveň mementem doby.

Tím se také výstava Michala Škapy zřetelně dotýká aktuálního dění z posledních měsíců, především strhávání a hanobení pomníků jako protestního účtování s minulostí.

 

Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1 - Staré Město

 

 

Publikováno 12. 08. 2020 v rubrice Výstavy