PARALELY: STANISLAV KOLÍBAL A KAREL ŠTĚDRÝ

Villa Pellé zve na společnou výstavu Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého. Od středy 23. března můžete v Galerii Villa Pellé navštívit výstavní projekt pod názvem Paralely, unikátní mezigenerační umělecký dialog Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého. Letos šestadevadesátiletý Stanislav Kolíbal je již od šedesátých let živou legendou a umělcem nezpochybnitelného mezinárodního významu. O šedesát let mladší malíř Karel Štědrý patří k předním představitelům umělecké generace, která se na české umělecké scéně etablovala v průběhu první dekády jednadvacátého století. Mezi jeho inspiračními zdroji tak najdeme klasickou modernu, architekturu, ale také prvky pop kultury, jako jsou graffiti, hip hop, break dance či počítačové hry.

Oba umělci se nesetkávají ve Ville Pellé poprvé: Když měl Stanislav Kolíbal v roce 2019 výstavu v československém pavilonu na bienále v Benátkách, Karel Štědrý byl tím, kdo mu byl při realizaci nápomocen. Stanislav Kolíbal ke spolupráci na výstavě říká: „Jsem rád, že se podařilo realizovat výstavu, která ve svých výsledcích ukazuje na naši spřízněnost, navzdory tomu, že nás dělí rozdíl šedesáti let." Karel Štědrý svého staršího kolegu doplňuje: „Je vzácností, že se naše cesty protly nejen na profesní bázi, ale i v lidské a osobní úrovni."

Výstava Paralely Stanislava Kolíbala a Karla Štědrého bude v pražské Galerii Pellé do 13. května a její součástí je bohatý doprovodný program tvůrčích dílen i komentovaných prohlídek. Více informací o výstavě na www.villapelle.cz.

Oba umělci na výstavě dokazují, že pokud umělecké i lidské směřování obou tvůrců sleduje podobné cíle, není problémem ani to, že je dělí šest dekád. „Jsem přesvědčen, že setkání obou umělců přinese mnohá překvapení. Stanislav Kolíbal je inspirací pro každého, kdo bere umění vážně. Přehlídka je unikátní také tím, že řada z prezentovaných maleb, reliéfů či akvarelů jsou čerstvého data a v Galerii Villa Pellé budou mít výstavní premiéru," vysvětluje kurátor výstavy Petr Volf. Výstava má přehlednou a zřetelně gradující kompozici. Od přízemí, kde najdeme Kolíbalovy slavné reliéfy z posledních let, přes samostatně instalované rozměrné, na postupném rozvíjení abstraktního tvarosloví založené obrazy Karla Štědrého v prvním patře až po společné návrhy monumentálních děl, které oba umělci vytvořili pro rezidenční areál v pražských Vysočanech. V podkroví pak expozice vrcholí instalací komorních soch Stanislava Kolíbala z padesátých let, které zřetelně předznamenávají jeho další vývoj, který je dnes již součástí historie výtvarného umění u nás i v Evropě. „Výstava Paralely je dalším pokračováním výstavního cyklu uměleckých dvojic, které jsou známy široké veřejnosti jako výtvarní solitéři a jejichž setkání v rámci společné výstavy je vlastně jakousi premiérou, tedy událostí přitahující pozornost a vzbuzující zvědavost," uvádí ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová.

Publikováno 22. 03. 2022 v rubrice Výstavy