Výstava White Plastic

V úterý 15. 9. v 18 hodin bude v největším galerijním prostoru vysočanské Pragovky, Pragovka Gallery Rear, zahájena rozsáhlá výstava mladých architektů a umělců s názvem White Plastic. Kolektiv tří autorů a jedné autorky v ní mimo jiné reflektuje celospolečenský problém nadužívání plastů, uniformitu a sterilitu současného světa.

Výstavu White Plastic vytvořil pod kurátorskou koncepcí Sáry Davidové a Markéty Jonášové umělecko-architektonický kolektiv tvořený Petrem BurešemKateřinou KulanovouJanem Vybíralem a Vojtěchem Radou. „Autoři při tvorbě výstavy vycházeli z vlastních zkušeností práce architektů, kteří často při modelovaní a vizualizaci v programech využívání nástroj white plastic. Ten je pro ně symbolem materiálové uniformity a sterility, efektivním a rychlým nástrojem pro dosažení potřebného vizuálního ztvárnění", osvětluje název výstavy kurátorka Sára Davidová.

Výsledkem počítačového modelování za pomoci white plastic jsou často sterilní obrázky ideálních domácností, dokonalých urbánních celků a uniformních obydlí, které jsou však iluzorní a s odrazem reálného světa mají jen málo společného. Možnost jednoduše digitálně vytvářet tuto běloskvoucí „krásu" přivedla autory k mnohým paralelám s dnešním světem, k reflexi principů fungování současné společnosti. Vlastnosti materiálu white plastic, které mu zajišťují oblíbenost při vizualizaci či testování modelů ve virtuálním světě, tak zapříčiňují i bezmezné užívání plastů v našem každodenním životě: ekonomičnost, efektivnost a čistota definující charakter white plastic je pro autory příznačnou metaforou pro fungování současného světa

Kromě výstavy White Plastic budou ve zbylých galeriích Pragovky synchronizovaně zahájeny další dvě nové výstavy: Vlk se proměnil v planetu a potom se stal skvrnou malířky Lenky Černotové, která je považovaná za jednu z nepřehlédnutelných malířek své generace a jejíž velkoformátové malby zaplní celý výstavní prostor včetně míst, jako jsou strop či rohy. Dále abstraktně laděná výstava Hned i zítra bude líp mladých autorů Davida Minaříka a Filipa Švehly, která zkoumá formou dialogu současné a neustále se zrychlující společensko-kulturní proměny. Návazně bude 20. 9. zahájena výstava Don Quijoti Jana Vlčka, která představí tradiční a řemeslně poctivý přístup k figurální malbě.

-       Výstava White Plastic -  Pragovka Gallery Rear -  15. 9. - 19. 11. 2020

-       Výstava Vlk se proměnil v planetu a potom se stal skvrnou - Pragovka Gallery Pop-Up -15. 9. - 20. 10. 2020

-       Výstava Don Quijoti  - The White Room Pražské továrny - 20. 9. -  20. 10. 2020

-       Výstava Hned i zítra bude líp -  Pragovka Gallery Entry  - 15. 9. - 20. 10.  2020

Publikováno 11. 09. 2020 v rubrice Výstavy