Ostatní

 • „Svatá Lucie, noci upije“

  Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, český lid ji v minulosti považoval za ochránkyni před čarodějnicemi. V českých zemích se dávala vždy do souvislosti s předením lnu. Nejrůznější zvyky, obchůzky masek,…
  více
 • Barbora

  V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech „Barborky“ – ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Převládala bílá barva, symbolizující panenskou čistotu. V ruce držely košík s ovocem V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech „Barborky“ – ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Převládala bílá barva, symbolizující panenskou čistotu. V ruce držely košík s ovocem a sladkostmi, jimiž podělily děti, ve druhé měly metlu, jíž hrozily zlobivým dětem. Svůj příchod někdy ohlašovaly zvonkem, tlučením na okno nebo jen tiše vstoupily. Sborově zazpívaly píseň o sv. Barboře, případně se s rodinou společně pomodlily a pokračovaly k sousedům: My tři Barbory jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme, velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme, a kdo nebude, tomu…
  více
 • Advent

  Advent znamená doslova „příchod“ a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše na svět. Přípravná doba na Vánoce zahrnovala první čtyři neděle církevního roku – před Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se o adventu konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly. Původně pochází pojem advent z řeckého pojmu ἐπιφανεία (epifaneia zjevení), který označoval příchod božstva do chrámu nebo návštěvu krále. Adventní doba byla původně dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista (dnes slavnost Zjevení Páně čili Epifanie). Těchto osm týdnů představovalo (s výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) dohromady 40 dní. Počátky adventu sahají do 7. století, kdy se v západní církvi slaví…
  více
 • Gotickou síň jihlavské radnice zkrášlily a provoněly vánoční ozdoby

  Nazdobená jedlička, adventní věnce a zelené řetězy z tisu od dnešního dne zdobí gotickou síň jihlavské historické radnice. Výzdobu na radnici dodala Správa městských lesů. „Zeleň“ je z městských pozemků. Náklady na výzdobu sálu (včetně svítícího řetězu, svíček, ozdob a práce) jsou asi 6 tisíc korun. Vánoční program se letos nebude odehrávat pouze na Masarykově náměstí, ale právě také na radnici v gotickém sále, nebo ve vestibulu v přízemí. V gotickém sále se uskuteční vánoční koncerty několika pěveckých sdružení, divadelní představení, s koledou přijdou děti z jihlavských základních škol, a dorazí také Karel IV. Ve vestibulu radnice bude výstava dětských prací atd. 3. - 28.12. VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ - vestibul /provozní doba radnice/ Výstava výkresů a různých výrobků od dětí z jihlavských MŠ a ZŠ. 6. 12. CAMPANULA NA RADNICI - gotická síň - 19 hodin Vánoční koncert pěveckého sdružení…
  více
 • Peklo se opět otevírá v jihlavském podzemí

  Stejně jako v letech předešlých i letos se ve dnech předcházejících svátku sv. Mikuláše, promění věhlasné jihlavské podzemí v příbytek rohatých příšer, v pravé a nefalšované peklo se všemi hrůzami, které k němu patří. Proto, aby tyto hrůzy byly pro návštěvníky pekla snesitelné, doprovodí každou prohlídku anděl. V letošním roce přijde, na závěr prohlídky, do pekla i bytost nejvznešenější, svatý Mikuláš. Ten také návštěvníky vyvede z pekla ven. Kdy se sestupuje do pekla : Pátek (30.11), sobota (1.12.) a neděle (2.12.) před svátkem sv. Mikuláše Prohlídky : Pátek: 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00 hodin Sobota: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 hodin Neděle: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00 hodin Maximální počet hříšníků v jedné prohlídce je 45 osob. Pekelné ceny : Malí hříšníci - děti do patnácti let ...…
  více
 • Publikační činnost MFDF Jihlava

  Občanské sdružení JSAF, pořadatel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, se reflexi dokumentárního filmu věnuje na více rovinách. Podzimních šest dní filmového maratonu je pro tento mnohovrstevný projekt „myšlení filmem“ i jakousi výchozí platformou: jihlavský svátek autorského dokumentu již po několik let doplňuje bohatá publikační činnost. Především se daří už druhým rokem vydávat měsíčník Dok.revue, a to jako přílohu Literárních novin. Mírou odborné reflexe dokumentární kinematografie je zásadním počinem i revue pro dokumentární film DO. A v prestižní edici 20/ 21 se zase připravuje vydání další zevrubné publikace věnované světové osobnosti (nejen) dokumentárního filmu – esejistovi Chrisu Markerovi. Dok.Revue Se svými čtyřmi tiskovými stranami je příloha prostorem „pro pravidelné dialogické i recenzní přemýšlení o aktuálním dění na dokumentární scéně, doplněné zpravidla rozsáhlým…
  více
 • Zaváté šlépěje

  Kniha Zaváté šlépěje není obecně platnou výpovědí o lidském životě, je to především výpověď doby. Význam tohoto díla je ohraničen kontextem nesvobody, který je pro českou literaturu příznačný. Autorka zde dokumentuje příběh člověka na pozadí politických proměn v Československu. Leitmotivem je zoufalství, které se promítá do každodenního života. Pokud by čtenář hledal podrobný popis životních situací Jaroslava Šlezingera, nenajde je. Což toto dílo obohacuje. Autorčiným záměrem bezpochyby bylo dokumentovat zápas člověka s dobou, tzn. že výpovědní hodnotou této knihy je fixování doby. Když se začteme do této knihy, první rovinou, se kterou se setkáváme, je rovina textu. Zde je patrné dodržení celistvosti, soudržnosti a linearity textu. Co ovšem pokulhává, je způsob, jakým text autorka prezentuje – nenalézáme zde složitější myšlenkovou výstavbu. To nám ukazuje i např. spojka a, která je v tomto díle hojně…
  více
 • Lípy kolem morového sloupu chřadnou, bude nutné je vyměnit

  Bezpečnostní řez letos proběhne už podruhé. V korunách jsou další suché větve. Oblíbené a vyhledávané, ale také staré a nezdravé jsou lípy, které rostou kolem morového sloupu v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Odborníci jejich životnost odhadují maximálně na deset let, proto je bude nutné v dohledné době vyměnit. „Stromy rozhodně nechceme z náměstí odstraňovat, naopak budeme rádi za každou další novou zeleň. Musíme ale také dbát na bezpečnost lidí, kteří zde především v letních měsících vyhledávají stín. Proto chceme nemocné stromy postupně nahradit novými stromy,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) Katarína Ruschková. Osmero stromů ve věku asi 70 let trpí. "Stromy rostou ve výrazně stresovém prostředí - trpí nedostatkem vláhy, nedostatkem půdního vzduchu, lze předpokládat kontaminaci půdy například zasolením, na kamenném náměstí jsou jiné klimatické poměry než ve volné…
  více
 • Kašna a morový sloup budou svítit

  k fotografii: Příští zimu bude kašnu chránit dřevěný přístřešek ve tvaru trychtýře. Měl by být podobný tomu na dobových fotografiích jihlavského náměstí. Morový sloup a kašna na horní části Masarykova náměstí budou nasvíceny. V prvním případě se obyvatelé a návštěvníci Jihlavy mohou novým pohledem potěšit už 5. prosince po půl páté odpoledne. Ve stejný čas, kdy se na náměstí rozzáří tradiční vánoční strom, se rozsvítí i morový sloup. Čtveřice reflektorů už je nainstalovaná v zemi. Téměř připravené už je i osvícení kašny se sochou Neptuna, funkční bude ale až na jaře. „Reflektory zatím nejsou zabudované ze dvou důvodů. K jejich provozu je nutné, aby je v kašně ochlazovala voda, která se na zimu vypouští. Navíc jsme měli obavy, že by světla v prázdné kašně mohl někdo rozbít,“ vysvětlil náměstek Radek Vovsík. Možná už příští zimu bude kašnu, a tedy i reflektory, chránit před…
  více
 • Jihlava bude mít novou vánoční výzdobu, rozsvítí se na Mikuláše

  Nový řetěz na vánoční strom a 24 nových ozdobných motivů na sloupy veřejného osvětlení pořizuje na letošní svátky Jihlava. Město tak rozšíří zavedenou výzdobu, která v centru města slouží už několik let. Nové ozdoby přijdou na necelých 650 tisíc korun, 150 tisíc korun na zakoupení přispěje společnost E.ON. Všechny nové ozdobné prvky budou v modré barvě. Řetěz na vánoční strom bude 540 metrů dlouhý, bude na něm 5.400 LED diod. Dodavatelem je firma Dekorace S.O.S. Praha. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne 5. prosince v 16.30 hodin na Masarykově náměstí. Ve stejný čas se také poprvé rozsvítí letos vybudované osvětlení morového sloupu. Letošní vánoční strom bude stříbrný smrk ze dvora veterinárního ústavu, na náměstí se bude umisťovat předběžně 29. listopadu. Odbor školství a tělovýchovy připravuje vánoční program, který po dokončení zveřejníme.…
  více
 • Renezance sv. Martina

  Narodil se v rodině setníka v římské provincii Panonii. V Pavii se seznámil s křesťanstvím. Podle otcovy vůle vstoupil do jízdního pluku, který byl odvelen do Galie. Podle legendy v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil chladem se třesoucího chudáka. Protože neměl u sebe nic, rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval. Následující noci se mu zdálo, že vidí spasitele oděného do jím darovaného polovice pláště, jak říká: „Tímto rouchem mne přioděl Martin ještě nepokřtěný.“ Záhy poté se sv. Martin dal pokřtít, vystoupil z vojska a odešel za svými rodiči. Matku se mu podařilo obrátit na křesťanskou víru. Od svého přítele Hilaria dostal nedaleko Poitiers pozemek, na němž založil mnišskou osadu. Roku 371 ho věřící z Tours zvolili biskupem. Protože věděli, že by se zdráhal poctu přijmout, zajali ho lstí, odvedli do města a vysvětili ho. I nadále zůstal skromný, žil v malé chatrči u Loiry, kolem níž vyrostla…
  více
 • Výchova mladých

  Základní umělecká škola Jihlava poskytuje základy vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od pěti let až do dospělosti. ZUŠ v Jihlavě patří k největším školám v kraji Vysočina. Vyučuje se ve 4 oborech . V hudebním oboru se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje ( klávesové, dechové, kytaře, akordeonu a zpěvu). Ve výtvarném oboru se vyučuje kresbě , malbě, keramice a dalším technikám. V tanečním oboru tanci od klasického po moderní a v literárně – dramatickém oboru přednesu, dramatické výchově, divadlu a dalším činnostem. Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Naši absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou uměleckou činnost. Škola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult. Dana Fučíková ředitelka školy…
  více
Na začátek « 1 4 6 7 8 9 10 11 » Na konec