Ostatní

 • Jihlavský strom roku 2008

  Jihlava vyhlašuje svoji vlastní anketu o strom roku. V roce 2003 se vítězem celorepublikové soutěže stal buk u kostela sv. Jakuba v Jihlavě. „V našem městě však roste mnohem více stromů, které jsou pro nás zajímavé či něčím…
  více
 • „Zaklínač“

  Členové Visual Effects Society oznámili nominace na výroční ocenění. V kategorii nejlepších prerenderovaných scén v počítačových hrách byli nominováni polští výtvarníci Tomasz Bagiński, Marcin Kobylecki, Grzegorz Kukuś a Maciek Jackiewicz z Platige Image za úvodní intro ke hře „Zaklínač“. Platige Image pracovali na filmovém intru celý rok. Režisér obou filmů Tomasz Bagiński spolupracoval se zhruba dvacetičlenným týmem. Visual Effects Society (VES) je organizací, která uděluje ceny za efekty ve všech odvětvích zábavního průmyslu: filmu, televizní tvorbě, reklamě, videoklipech i počítačových a konzolových hrách. Aktuálně čítá zhruba 1500 členů ze 17 zemí. „Zaklínač“ z dílny polského studia CD Projekt RED je úspěšnou RPG hrou, která je nesmírně populární jak v Polsku, tak i v zahraničí. Odehrává se ve světě z knih Andrzeje Sapkowského. Nyní „Zaklínač“ dobývá světové herní trhy, těší se značnému…
  více
 • Projekt „České knihovny“ Nadace Roberta Bosche

  realizován i na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě Slavnostní předání kompletních děl projektu „České knihovny“ se uskuteční dne 17. ledna 2008 v prostorách cizojazyčné knihovny Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Tento projekt uskutečnila Nadace Roberta Bosche ze Stuttgartu a znamenal nejrozsáhlejšího vydání české literatury mimo území České republiky. Projekt byl realizován po dobu deseti let a Nadace Roberta Bosche věnovala na jeho podporu částku ve výši jednoho milionu eur. Slavnostní ukončení projektu České knihovny proběhlo v srpnu tohoto roku v Berlíně za přítomnosti prezidentů České republiky a Německa - Václava Klause a Horsta Köhlera. Cílem projektu České knihovny bylo přeložit špičková díla české literatury do německého jazyka a probudit tak v Německu zájem a povědomí o české literatuře a kultuře. Česká knihovna vychází ve 33 svazcích u Německého vydavatelství ve Stuttgartu a Mnichově. Některá…
  více
 • Velislavova bible

  Bible vyšla poprvé po téměř 700 letech v nakladatelství Manoscriptorium (na základě informací pana Moravce, opravujeme titul nakladatelství, zmíněná bible byla vydána v nakladatelství Archa 90) v nákladu 199 ks. Je vázaná v kůži, má 376 stran a téměř osm set obrazů. Jde o nejrozsáhlejší středověký obrazový rukopis ve střední Evropě. Obrazový rukopis vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. To svědčit o tom, že byl příslušníkem duchovního stavu, třebaže na obrázku nemá tonzuru a jeho oděv je spíše světský. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem a protonotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu. Velislavova bible není…
  více
 • Průhledy do tmy

  Ač byly tvary, barvy a vůně slepého ramene řeky, břehů a přírody kolem dokonalé, nic dokonalého jsem neviděla. V hlavě se mi točil vír myšlenek o nákupu v tašce, dětech a tom chlapovi, co jsem se ho bála, i když už nebyl mým mužem. Zkalená voda, suché klacky, studená a vlhká půda mě nemohly změnit. Vrátila jsem se do svého šíleného příběhu, aniž by mě obraz slepého ramene řeky oslovil. Poprvé jsem uviděla řeku na obraze s loděmi, procházela jsem výstavní síní a ten modrý mě zastavil. Stála jsem a zkoumala, co cítím… Co to je…? Modrá energie vody mi otevřela srdce a pomalu mnou stoupala vzhůru. Nadechla jsem se, poslala ji zpátky a pak dolů a zase zpět. Lodě zakotvily a kouzelná energie se rozlila po těle i po místnosti. Uviděla jsem řeku tělem. Ták… tohle je ta planeta, na které bydlím?! Eva Neuwirthová…
  více
 • K + M + B

  Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Jeho spojení se Třemi krály je pozdějšího původu a je svou podstatou lidové. V evangeliu sv. Matouše čteme: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci (mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě…Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ Nikde se v Písmu neuvádí počet mudrců, natož jejich jména. – Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal jejich počet od dvou až po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvozeném pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále došlo ve středověku v souvislosti s rozšířením úcty v ně poté, co roku 1194 družina římského císaře přinesla z milánského kostela sv.Eusrogia do chrámu v Kolíně nad Rýnem ostatky, považované za ostatkysv. Tří králů. – První autor, který uváděl jejich…
  více
 • Silvestr

  Protože se teprve během středověku sjednotil konec roku na den 31. prosince, nespojoval se původně se svátkem sv. Silvestra žádný významnější zvyk. Teprve později se zařadil do cyklu lidových oslav. Jeho podoba však nebyla výrazná a vyhraněná. Lidé navštěvovali kostel, aby poděkovali za vše dobré v uplynulém roce. Někde očekávali s modlitbou příchod nového roku, jinde provázelo tento den bujaré veselí. Často se podávala podobná jídla jako na Štědrý den. Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo. Posměchu byl vystaven ten člen rodiny, který vstal z postele poslední. Někdy chodily o silvestrovské noci po staveních „Omítačky“. Staré černě oblečené chudé ženy, měly hlavu zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vyčnívala stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení a aniž cokoliv pronesly, přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy: ve jménu Otce, syna i Ducha svatého.“ Tím se mělo…
  více
 • Studie Horáckého zimního stadionu je k vidění pro všechny

  Studii viděli zastupitelé, dnes ji uvidí veřejnost, je ke stažení na jihlavském webu Zastupitelé města Jihlavy se včera na svém zasedání seznámili s několika možnostmi rekonstrukce Horáckého zimního stadionu. Studii připravila pelhřimovská kancelář AS project, zastupitelům ji prezentoval projektant Vladimír Žák se synem. Studie má celkem pět variant, přičemž varianta A zahrnuje nejen kompletní opravu současné budovy s extraligovou kapacitou necelých pět tisíc diváků, ale také s podzemním parkovištěm a druhou ledovou plochou. Tato varianta vyjde na 645 milionů korun bez daně. Další varianty se v různých krocích uskromňují, a také klesají předpokládané ceny úprav. „Béčko“ nepočítá s podzemními garážemi a druhou ledovou plochou, další varianty ubírají tribuny, prostory pro VIP hosty atd. Zastupitelé do dlouhé debatě nakonec rozhodování o tom, kterou variantu zvolit, odložili na příští jednání, které proběhne v…
  více
 • „Svatá Lucie, noci upije“

  Sv. Lucie je uctívána jako patronka švadlen a kočích, český lid ji v minulosti považoval za ochránkyni před čarodějnicemi. V českých zemích se dávala vždy do souvislosti s předením lnu. Nejrůznější zvyky, obchůzky masek, rozmanité proslovy i kontrola tradičních zákazů byly záležitostí dívek a žen. V mnoha českých vsích kontrolovaly ženy převlečené za Lucky domácnosti a pokud zastihly nějakou hospodyni, jak dere peří či přede len, vrhly se na ni, aby nedovolené dílo pokazily, peří rozfoukaly, kužel s předivem odnesly. Všichni známe pořekadlo „Svatá Lucie, noci upije“, které znamenalo, že od tohoto dne by se měl začít zimní den prodlužovat a noc zkracovat. Nemá však pravdu, protože to se děje až od zimního slunovratu. Vzniká tedy otázka, jak tuto nesrovnalost vysvětlit. Objevil se názor, že jde o omyl lidu. S tím však nelze souhlasit, protože právě kalendářní lidová pořekadla a pranostiky jsou velice přesné,…
  více
 • Barbora

  V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech „Barborky“ – ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Převládala bílá barva, symbolizující panenskou čistotu. V ruce držely košík s ovocem V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech „Barborky“ – ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel či šatů se závojem nebo rouškou přes obličej. Převládala bílá barva, symbolizující panenskou čistotu. V ruce držely košík s ovocem a sladkostmi, jimiž podělily děti, ve druhé měly metlu, jíž hrozily zlobivým dětem. Svůj příchod někdy ohlašovaly zvonkem, tlučením na okno nebo jen tiše vstoupily. Sborově zazpívaly píseň o sv. Barboře, případně se s rodinou společně pomodlily a pokračovaly k sousedům: My tři Barbory jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky vám neseme. Neseme, neseme, velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme, a kdo nebude, tomu…
  více
 • Advent

  Advent znamená doslova „příchod“ a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše na svět. Přípravná doba na Vánoce zahrnovala první čtyři neděle církevního roku – před Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního zbožného rozjímání a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se o adventu konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly. Původně pochází pojem advent z řeckého pojmu ἐπιφανεία (epifaneia zjevení), který označoval příchod božstva do chrámu nebo návštěvu krále. Adventní doba byla původně dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem, na který původně připadala oslava narození Ježíše Krista (dnes slavnost Zjevení Páně čili Epifanie). Těchto osm týdnů představovalo (s výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) dohromady 40 dní. Počátky adventu sahají do 7. století, kdy se v západní církvi slaví…
  více
 • Gotickou síň jihlavské radnice zkrášlily a provoněly vánoční ozdoby

  Nazdobená jedlička, adventní věnce a zelené řetězy z tisu od dnešního dne zdobí gotickou síň jihlavské historické radnice. Výzdobu na radnici dodala Správa městských lesů. „Zeleň“ je z městských pozemků. Náklady na výzdobu sálu (včetně svítícího řetězu, svíček, ozdob a práce) jsou asi 6 tisíc korun. Vánoční program se letos nebude odehrávat pouze na Masarykově náměstí, ale právě také na radnici v gotickém sále, nebo ve vestibulu v přízemí. V gotickém sále se uskuteční vánoční koncerty několika pěveckých sdružení, divadelní představení, s koledou přijdou děti z jihlavských základních škol, a dorazí také Karel IV. Ve vestibulu radnice bude výstava dětských prací atd. 3. - 28.12. VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ - vestibul /provozní doba radnice/ Výstava výkresů a různých výrobků od dětí z jihlavských MŠ a ZŠ. 6. 12. CAMPANULA NA RADNICI - gotická síň - 19 hodin Vánoční koncert pěveckého sdružení…
  více