Ostatní

 • Proměny jihlavských hradeb

  Kdykoliv během otevírací doby radnice si může veřejnost prohlédnout sedm studií hradebního parkánu v Jihlavě. Architektonické studie zařazené do soutěže o Cenu Petra Parléře jsou umístěny ve vstupní hale jihlavské historické radnice…
  více
 • Masopust

  Třídenní svátek, který nemá mnoho společného s liturgií, ale přece je plně podřízen běhu církevního roku, v letošním roce připadá na 6. února. Popeleční středa, jíž začínal 40 denní půst, končící o Velikonocích. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“. V mnoha usedlostech mu předcházela zabijačka. Panovalo přesvědčení, že o „tučném čtvrtku“ má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý. Všichni se chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo i přímo na návsi. Také o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě a tanci. V mnoha vsích se toho dne konal „mužovský bál“, kam neměla svobodná chasa přístup. Tancovali jen ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely venkovem průvody maškar, ve staročeských městech se hrála…
  více
 • Hromnice

  Lidové označení svátku, který prošel řadou proměn. Svíčky hromničky se rozsvěcely při bouřce, aby Bůh ochránil dům před bleskem. Výjimečně se jim připisovaly i další ochranné funkce. Na Hromnice bylo zakázáno šít, neboť lidé věřili, že by špička jehly přitáhla blesk. Nesmělo se klít a mluvit nevážně. Kalendář vycházející z tradic keltských druidů obsahuje čtyři velké svátky nazvané Samhain, Oimelc, Beltane a Lughnasadh. Název svátku Candlemas (což v doslovném překladu odpovídá našim Hromnicím) je spjatý s 2. únorem, svátkem zavedeným římskokatolickou církví jako Očištění požehnané panny Marie. Podobně jako o Vánocích i zde se jedná o další umělé překrytí staré "pohanské" slavnosti novou tradicí. V tento den kněz při mši žehná svíce (ano, jsou to ony známé hromničky); ty se pak druhý den používají při rituálu ohně k požehnání hrdla, na počest svatého Blaise.…
  více
 • Proměna

  Po happeningu 8. února se na několik měsíců zavřou dveře kina Dukla. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto filmového stánku, který posléze bude sloužit jako Centrum dokumentárních filmů. Předpokládané náklady přesahují 50 milionů. Cena není konečná, závisí na probíhajícím výběrovém řízení. Na proměně interiéru se podílí Ing. arch. Zuzana Hrubešová. Její návrhy vám zde představujeme. Po rekonstrukci se stane kino Dukla otevřeným prostorem. Díky svým novým sálům a moderním technologiím vytvoří zázemí nejrůznějším kulturním a společenským aktivitám, stane se stánkem pro nejširší kulturní aktivity organizované profesionálními i amatérskými skupinami. Hlavní sál rekonstruovaného kina ponese název Reform odkazující k původnímu pojmenování kina Dukla, jehož provoz byl zahájen 1. května 1916 válečně vlasteneckým filmem; menší sál připomene svým jménem vůbec první a dnes již neexistující…
  více
 • Jihlavský strom roku 2008

  Jihlava vyhlašuje svoji vlastní anketu o strom roku. V roce 2003 se vítězem celorepublikové soutěže stal buk u kostela sv. Jakuba v Jihlavě. „V našem městě však roste mnohem více stromů, které jsou pro nás zajímavé či něčím významné. Proto jsme se rozhodli vyhlásit vlastní anketu,“ uvedla Gabriela Součková, která má na magistrátu na starosti projekt Zdravé město. „Budeme rádi, když se Jihlavané rozhlédnou kolem sebe, a vyberou strom, který považují za nejkrásnější například vzrůstem či tvarem, nejzajímavější historií či osudem, nejpozoruhodnější nebo nejobdivuhodnější tím, v jakých podmínkách a na jakém místě roste,“ dala návod na to, jak je možné stromy vybírat Gabriela Součková. Nominovat lze jakýkoliv strom, který se nachází na území města Jihlavy včetně příměstských částí*. Nominace lze předat na podatelně magistrátu v zalepené obálce označené názvem ankety, nebo elektronicky na emailové adresy…
  více
 • „Zaklínač“

  Členové Visual Effects Society oznámili nominace na výroční ocenění. V kategorii nejlepších prerenderovaných scén v počítačových hrách byli nominováni polští výtvarníci Tomasz Bagiński, Marcin Kobylecki, Grzegorz Kukuś a Maciek Jackiewicz z Platige Image za úvodní intro ke hře „Zaklínač“. Platige Image pracovali na filmovém intru celý rok. Režisér obou filmů Tomasz Bagiński spolupracoval se zhruba dvacetičlenným týmem. Visual Effects Society (VES) je organizací, která uděluje ceny za efekty ve všech odvětvích zábavního průmyslu: filmu, televizní tvorbě, reklamě, videoklipech i počítačových a konzolových hrách. Aktuálně čítá zhruba 1500 členů ze 17 zemí. „Zaklínač“ z dílny polského studia CD Projekt RED je úspěšnou RPG hrou, která je nesmírně populární jak v Polsku, tak i v zahraničí. Odehrává se ve světě z knih Andrzeje Sapkowského. Nyní „Zaklínač“ dobývá světové herní trhy, těší se značnému…
  více
 • Projekt „České knihovny“ Nadace Roberta Bosche

  realizován i na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě Slavnostní předání kompletních děl projektu „České knihovny“ se uskuteční dne 17. ledna 2008 v prostorách cizojazyčné knihovny Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Tento projekt uskutečnila Nadace Roberta Bosche ze Stuttgartu a znamenal nejrozsáhlejšího vydání české literatury mimo území České republiky. Projekt byl realizován po dobu deseti let a Nadace Roberta Bosche věnovala na jeho podporu částku ve výši jednoho milionu eur. Slavnostní ukončení projektu České knihovny proběhlo v srpnu tohoto roku v Berlíně za přítomnosti prezidentů České republiky a Německa - Václava Klause a Horsta Köhlera. Cílem projektu České knihovny bylo přeložit špičková díla české literatury do německého jazyka a probudit tak v Německu zájem a povědomí o české literatuře a kultuře. Česká knihovna vychází ve 33 svazcích u Německého vydavatelství ve Stuttgartu a Mnichově. Některá…
  více
 • Velislavova bible

  Bible vyšla poprvé po téměř 700 letech v nakladatelství Manoscriptorium (na základě informací pana Moravce, opravujeme titul nakladatelství, zmíněná bible byla vydána v nakladatelství Archa 90) v nákladu 199 ks. Je vázaná v kůži, má 376 stran a téměř osm set obrazů. Jde o nejrozsáhlejší středověký obrazový rukopis ve střední Evropě. Obrazový rukopis vznikl kolem poloviny 14. století z podnětu Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů. To svědčit o tom, že byl příslušníkem duchovního stavu, třebaže na obrázku nemá tonzuru a jeho oděv je spíše světský. S největší pravděpodobností jej lze ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jména, notářem krále Jana Lucemburského a pozdějším notářem a protonotářem, jakož i diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve světské, laické dílně vykazující známky standardního a stabilního provozu. Velislavova bible není…
  více
 • Průhledy do tmy

  Ač byly tvary, barvy a vůně slepého ramene řeky, břehů a přírody kolem dokonalé, nic dokonalého jsem neviděla. V hlavě se mi točil vír myšlenek o nákupu v tašce, dětech a tom chlapovi, co jsem se ho bála, i když už nebyl mým mužem. Zkalená voda, suché klacky, studená a vlhká půda mě nemohly změnit. Vrátila jsem se do svého šíleného příběhu, aniž by mě obraz slepého ramene řeky oslovil. Poprvé jsem uviděla řeku na obraze s loděmi, procházela jsem výstavní síní a ten modrý mě zastavil. Stála jsem a zkoumala, co cítím… Co to je…? Modrá energie vody mi otevřela srdce a pomalu mnou stoupala vzhůru. Nadechla jsem se, poslala ji zpátky a pak dolů a zase zpět. Lodě zakotvily a kouzelná energie se rozlila po těle i po místnosti. Uviděla jsem řeku tělem. Ták… tohle je ta planeta, na které bydlím?! Eva Neuwirthová…
  více
 • K + M + B

  Liturgické knihy označují již od 4. století tento den jako svátek Zjevení Páně. Jeho spojení se Třemi krály je pozdějšího původu a je svou podstatou lidové. V evangeliu sv. Matouše čteme: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci (mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě…Vešli do domu; padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ Nikde se v Písmu neuvádí počet mudrců, natož jejich jména. – Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal jejich počet od dvou až po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvozeném pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále došlo ve středověku v souvislosti s rozšířením úcty v ně poté, co roku 1194 družina římského císaře přinesla z milánského kostela sv.Eusrogia do chrámu v Kolíně nad Rýnem ostatky, považované za ostatkysv. Tří králů. – První autor, který uváděl jejich…
  více
 • Silvestr

  Protože se teprve během středověku sjednotil konec roku na den 31. prosince, nespojoval se původně se svátkem sv. Silvestra žádný významnější zvyk. Teprve později se zařadil do cyklu lidových oslav. Jeho podoba však nebyla výrazná a vyhraněná. Lidé navštěvovali kostel, aby poděkovali za vše dobré v uplynulém roce. Někde očekávali s modlitbou příchod nového roku, jinde provázelo tento den bujaré veselí. Často se podávala podobná jídla jako na Štědrý den. Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo. Posměchu byl vystaven ten člen rodiny, který vstal z postele poslední. Někdy chodily o silvestrovské noci po staveních „Omítačky“. Staré černě oblečené chudé ženy, měly hlavu zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vyčnívala stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení a aniž cokoliv pronesly, přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy: ve jménu Otce, syna i Ducha svatého.“ Tím se mělo…
  více
 • Studie Horáckého zimního stadionu je k vidění pro všechny

  Studii viděli zastupitelé, dnes ji uvidí veřejnost, je ke stažení na jihlavském webu Zastupitelé města Jihlavy se včera na svém zasedání seznámili s několika možnostmi rekonstrukce Horáckého zimního stadionu. Studii připravila pelhřimovská kancelář AS project, zastupitelům ji prezentoval projektant Vladimír Žák se synem. Studie má celkem pět variant, přičemž varianta A zahrnuje nejen kompletní opravu současné budovy s extraligovou kapacitou necelých pět tisíc diváků, ale také s podzemním parkovištěm a druhou ledovou plochou. Tato varianta vyjde na 645 milionů korun bez daně. Další varianty se v různých krocích uskromňují, a také klesají předpokládané ceny úprav. „Béčko“ nepočítá s podzemními garážemi a druhou ledovou plochou, další varianty ubírají tribuny, prostory pro VIP hosty atd. Zastupitelé do dlouhé debatě nakonec rozhodování o tom, kterou variantu zvolit, odložili na příští jednání, které proběhne v…
  více
Na začátek « 1 4 6 7 8 9 10 11 12 » Na konec