Ostatní

 • Zaváté šlépěje

  Kniha Zaváté šlépěje není obecně platnou výpovědí o lidském životě, je to především výpověď doby. Význam tohoto díla je ohraničen kontextem nesvobody, který je pro českou literaturu příznačný. Autorka zde dokumentuje příběh…
  více
 • Lípy kolem morového sloupu chřadnou, bude nutné je vyměnit

  Bezpečnostní řez letos proběhne už podruhé. V korunách jsou další suché větve. Oblíbené a vyhledávané, ale také staré a nezdravé jsou lípy, které rostou kolem morového sloupu v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Odborníci jejich životnost odhadují maximálně na deset let, proto je bude nutné v dohledné době vyměnit. „Stromy rozhodně nechceme z náměstí odstraňovat, naopak budeme rádi za každou další novou zeleň. Musíme ale také dbát na bezpečnost lidí, kteří zde především v letních měsících vyhledávají stín. Proto chceme nemocné stromy postupně nahradit novými stromy,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) Katarína Ruschková. Osmero stromů ve věku asi 70 let trpí. "Stromy rostou ve výrazně stresovém prostředí - trpí nedostatkem vláhy, nedostatkem půdního vzduchu, lze předpokládat kontaminaci půdy například zasolením, na kamenném náměstí jsou jiné klimatické poměry než ve volné…
  více
 • Kašna a morový sloup budou svítit

  k fotografii: Příští zimu bude kašnu chránit dřevěný přístřešek ve tvaru trychtýře. Měl by být podobný tomu na dobových fotografiích jihlavského náměstí. Morový sloup a kašna na horní části Masarykova náměstí budou nasvíceny. V prvním případě se obyvatelé a návštěvníci Jihlavy mohou novým pohledem potěšit už 5. prosince po půl páté odpoledne. Ve stejný čas, kdy se na náměstí rozzáří tradiční vánoční strom, se rozsvítí i morový sloup. Čtveřice reflektorů už je nainstalovaná v zemi. Téměř připravené už je i osvícení kašny se sochou Neptuna, funkční bude ale až na jaře. „Reflektory zatím nejsou zabudované ze dvou důvodů. K jejich provozu je nutné, aby je v kašně ochlazovala voda, která se na zimu vypouští. Navíc jsme měli obavy, že by světla v prázdné kašně mohl někdo rozbít,“ vysvětlil náměstek Radek Vovsík. Možná už příští zimu bude kašnu, a tedy i reflektory, chránit před…
  více
 • Jihlava bude mít novou vánoční výzdobu, rozsvítí se na Mikuláše

  Nový řetěz na vánoční strom a 24 nových ozdobných motivů na sloupy veřejného osvětlení pořizuje na letošní svátky Jihlava. Město tak rozšíří zavedenou výzdobu, která v centru města slouží už několik let. Nové ozdoby přijdou na necelých 650 tisíc korun, 150 tisíc korun na zakoupení přispěje společnost E.ON. Všechny nové ozdobné prvky budou v modré barvě. Řetěz na vánoční strom bude 540 metrů dlouhý, bude na něm 5.400 LED diod. Dodavatelem je firma Dekorace S.O.S. Praha. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne 5. prosince v 16.30 hodin na Masarykově náměstí. Ve stejný čas se také poprvé rozsvítí letos vybudované osvětlení morového sloupu. Letošní vánoční strom bude stříbrný smrk ze dvora veterinárního ústavu, na náměstí se bude umisťovat předběžně 29. listopadu. Odbor školství a tělovýchovy připravuje vánoční program, který po dokončení zveřejníme.…
  více
 • Renezance sv. Martina

  Narodil se v rodině setníka v římské provincii Panonii. V Pavii se seznámil s křesťanstvím. Podle otcovy vůle vstoupil do jízdního pluku, který byl odvelen do Galie. Podle legendy v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil chladem se třesoucího chudáka. Protože neměl u sebe nic, rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval. Následující noci se mu zdálo, že vidí spasitele oděného do jím darovaného polovice pláště, jak říká: „Tímto rouchem mne přioděl Martin ještě nepokřtěný.“ Záhy poté se sv. Martin dal pokřtít, vystoupil z vojska a odešel za svými rodiči. Matku se mu podařilo obrátit na křesťanskou víru. Od svého přítele Hilaria dostal nedaleko Poitiers pozemek, na němž založil mnišskou osadu. Roku 371 ho věřící z Tours zvolili biskupem. Protože věděli, že by se zdráhal poctu přijmout, zajali ho lstí, odvedli do města a vysvětili ho. I nadále zůstal skromný, žil v malé chatrči u Loiry, kolem níž vyrostla…
  více
 • Výchova mladých

  Základní umělecká škola Jihlava poskytuje základy vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od pěti let až do dospělosti. ZUŠ v Jihlavě patří k největším školám v kraji Vysočina. Vyučuje se ve 4 oborech . V hudebním oboru se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje ( klávesové, dechové, kytaře, akordeonu a zpěvu). Ve výtvarném oboru se vyučuje kresbě , malbě, keramice a dalším technikám. V tanečním oboru tanci od klasického po moderní a v literárně – dramatickém oboru přednesu, dramatické výchově, divadlu a dalším činnostem. Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Naši absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou uměleckou činnost. Škola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult. Dana Fučíková ředitelka školy…
  více
 • Ohlédnutí za akcí „Dny rakouské kultury v Jihlavě“

  Od počátku května do konce října tohoto roku probíhala v Jihlavě řada akcí pod souhrnným názvem „Dny rakouské kultury v Jihlavě“. Hlavními organizátory akce byla Vysoká škola polytechnická Jihlava a minoritní jihlavské občanské sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Dny rakouské kultury v Jihlavě se konaly za podpory rakouského velvyslanectví v Praze a za spolupráce Rakouského kulturního fóra Praha.V rámci těchto kulturních dnů se mohlo jihlavské publikum blíže seznámit s vybranými česko - rakouskými kulturními tématy. Díky otevřené kulturní politice Rakouska a dobré spolupráci Rakouského kulturního fóra Praha s českými partnery se těší Dny rakouské kultury v České republice stále větší oblibě. Ročně uspořádá Rakouské kulturní fórum Praha okolo 250 kulturních akcí, z nichž naprostá většina je pořádána vedle němčiny, př. angličtiny i v češtině a vstup na akce je zdarma. Letošní rok se kulturní dny konaly…
  více
 • Město a pořadatel odměnily provozovatele za festivalové výlohy

  Primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal a ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Marek Hovorka včera navštívili tři jihlavské prodejny, které nejlépe naaranžovaly svoje výkladní skříně na podporu filmového festivalu. Jeho 11. ročník proběhl v Jihlavě minulý týden. Provozovatelům primátor a ředitel festivalu předali jako poděkování a odměnu za podporu akce dárkové koše. Pořadatelé vyhodnotili jako tři nejlepší (bez pořadí) výlohy prodejen Mitech, Habitus, a Max young fashion. Tradice soutěže o nejlepší festivalové výlohy trvá už několik let. „Snad tato malá pozornost od města pomůže zapojit do festivalové nálady nejen návštěvníky, ale i prodejce v Jihlavě. Působí to samozřejmě velmi dobře, když město festivalem žije, a je to vidět třeba i ve výkladních skříních,“ řekl při předávání dárkových košů primátor Jaroslav Vymazal. Celková hodnota tří košů je 1.500,- korun, uhradila je kancelář…
  více
 • Halloween

  Halloween je svátek slavený 31. října většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu se slavným pořekadlem „Koledu nebo Vám něco provedu“ a „koledují“ sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku se Halloween do našeho kalendáře zatím nezařadil. Původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-hallow-even (doslovný překlad: Všech Svatých předvečer/vigilie/ první nešpory). Halloween je původně pohanským keltským svátkem Samhainn - název keltského svátku, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Ve starém keltském kalendáři se tímto slovem označoval také měsíc listopad, přesněji řečeno první tři týdny tohoto měsíce. Ve skotské gaelštině se tento svátek píše jako Samhainn nebo Samhuinn, kdežto listopad jako t-Samhain. V kalendáři galského Coligny z 1.…
  více
 • Chobotnice z pohledu Davida Vávry

  Co říkáte odporu radních z ODS k umístění Kaplického „chobotnice“? Ta stavba pro mě byla první odvážnou a svobodnou architekturou, která dává i pocit určité tvůrčí svobody, nejen Kaplickému a lidem zabývajícím se architekturou, ale celé společnosti. Rozhodnutí radních se mi zdá opatrnické, vystihuje rozpačitý a neodvážný proud v politice. Je to tím, že knihovna vybočuje? Pro řadu lidí je to dráždivý dům, možná nemají odvahu nebo si ho nedokáží představit, protože jejich hranice jsou velmi úzké. Nejsou zvyklí rozpoznávat progresivní architekturu a odlišovat ji od té pokleslé, která přitom v Praze vzniká všude. A daleko brutálnější zásahy do urbanismu – teď zrovna jedu autem a nade mnou je přivaděč na Hlavní nádraží. To je zásadní stavba, je vidět i v panoramatu, tuny betonu, které v přímce rozetnou strukturu města. A neslyšel jsem, že by se tím vůbec někdo zabýval. Naopak, teď jako bychom řekli dost,…
  více
 • Státní cena pro rok 2007

  Ministerstvo kultury v pondělí oficiálně oznámilo, že Státní cenu za literaturu pro rok 2007 dostane spisovatel Milan Kundera. Má být oceněn za první domácí vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě. Cena ministerstva kultury za překladatelství poputuje k Antonínu Přidalovi a za divadlo k J. A. Pitínskému. Za přínos v hudbě bude oceněn Jiří Kout, v oblasti výtvarné malíř a sochař Karel Malich.…
  více
 • Nobelova cena za literaturu za rok 2007

  11. října byla vyhlášena Nobelova cena za literaturu za rok 2007. Ve svých téměř osmaosmdesáti letech se jí stala britská spisovatelka Doris Lessingová. Je tak nejstarší držitelkou Nobelovy ceny všech dob i oborů. Doris Lessingová se narodila 22. října 1919 v perském Kermanshah, její rodiče se později přestěhovali do britské kolonie Jižní Rhodesie (dnešní Zimbabwe). Autorka prožila dvě manželství; druhé, s Gottfriedem Lessingem - vysokým východoněmeckým funkcionářem - ji odvrátilo od radikálně levicových ideologií. Debutovala v roce 1949 románem The Grass Is Singing (Tráva zpívá, 1974 česky), vydaným v Londýně. V tomto období se stěhuje z Afriky do Evropy, kde žije dodnes. Kromě společenských a sociálních románů, ve kterých zpracovávala i své zkušenosti ze života v někdejších koloniích, je také autorkou sci-fi série Canopus in Argos, vydanou na přelomu 70. a 80. let. Její tvorba bývá dělena na tři základní období:…
  více