Ostatní

 • Jihlava bude mít novou vánoční výzdobu, rozsvítí se na Mikuláše

  Nový řetěz na vánoční strom a 24 nových ozdobných motivů na sloupy veřejného osvětlení pořizuje na letošní svátky Jihlava. Město tak rozšíří zavedenou výzdobu, která v centru města slouží už několik let. Nové ozdoby přijdou…
  více
 • Renezance sv. Martina

  Narodil se v rodině setníka v římské provincii Panonii. V Pavii se seznámil s křesťanstvím. Podle otcovy vůle vstoupil do jízdního pluku, který byl odvelen do Galie. Podle legendy v zimě, když projížděl městskou branou, spatřil chladem se třesoucího chudáka. Protože neměl u sebe nic, rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval. Následující noci se mu zdálo, že vidí spasitele oděného do jím darovaného polovice pláště, jak říká: „Tímto rouchem mne přioděl Martin ještě nepokřtěný.“ Záhy poté se sv. Martin dal pokřtít, vystoupil z vojska a odešel za svými rodiči. Matku se mu podařilo obrátit na křesťanskou víru. Od svého přítele Hilaria dostal nedaleko Poitiers pozemek, na němž založil mnišskou osadu. Roku 371 ho věřící z Tours zvolili biskupem. Protože věděli, že by se zdráhal poctu přijmout, zajali ho lstí, odvedli do města a vysvětili ho. I nadále zůstal skromný, žil v malé chatrči u Loiry, kolem níž vyrostla…
  více
 • Výchova mladých

  Základní umělecká škola Jihlava poskytuje základy vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od pěti let až do dospělosti. ZUŠ v Jihlavě patří k největším školám v kraji Vysočina. Vyučuje se ve 4 oborech . V hudebním oboru se vyučuje na téměř všechny hudební nástroje ( klávesové, dechové, kytaře, akordeonu a zpěvu). Ve výtvarném oboru se vyučuje kresbě , malbě, keramice a dalším technikám. V tanečním oboru tanci od klasického po moderní a v literárně – dramatickém oboru přednesu, dramatické výchově, divadlu a dalším činnostem. Vzděláváme a vychováváme budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Naši absolventi jsou schopni na velmi dobré úrovni provozovat amatérsky hudbu nebo jinou uměleckou činnost. Škola připravuje také budoucí studenty profesionálních hudebních škol nebo pedagogických fakult. Dana Fučíková ředitelka školy…
  více
 • Ohlédnutí za akcí „Dny rakouské kultury v Jihlavě“

  Od počátku května do konce října tohoto roku probíhala v Jihlavě řada akcí pod souhrnným názvem „Dny rakouské kultury v Jihlavě“. Hlavními organizátory akce byla Vysoká škola polytechnická Jihlava a minoritní jihlavské občanské sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Dny rakouské kultury v Jihlavě se konaly za podpory rakouského velvyslanectví v Praze a za spolupráce Rakouského kulturního fóra Praha.V rámci těchto kulturních dnů se mohlo jihlavské publikum blíže seznámit s vybranými česko - rakouskými kulturními tématy. Díky otevřené kulturní politice Rakouska a dobré spolupráci Rakouského kulturního fóra Praha s českými partnery se těší Dny rakouské kultury v České republice stále větší oblibě. Ročně uspořádá Rakouské kulturní fórum Praha okolo 250 kulturních akcí, z nichž naprostá většina je pořádána vedle němčiny, př. angličtiny i v češtině a vstup na akce je zdarma. Letošní rok se kulturní dny konaly…
  více
 • Město a pořadatel odměnily provozovatele za festivalové výlohy

  Primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal a ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Marek Hovorka včera navštívili tři jihlavské prodejny, které nejlépe naaranžovaly svoje výkladní skříně na podporu filmového festivalu. Jeho 11. ročník proběhl v Jihlavě minulý týden. Provozovatelům primátor a ředitel festivalu předali jako poděkování a odměnu za podporu akce dárkové koše. Pořadatelé vyhodnotili jako tři nejlepší (bez pořadí) výlohy prodejen Mitech, Habitus, a Max young fashion. Tradice soutěže o nejlepší festivalové výlohy trvá už několik let. „Snad tato malá pozornost od města pomůže zapojit do festivalové nálady nejen návštěvníky, ale i prodejce v Jihlavě. Působí to samozřejmě velmi dobře, když město festivalem žije, a je to vidět třeba i ve výkladních skříních,“ řekl při předávání dárkových košů primátor Jaroslav Vymazal. Celková hodnota tří košů je 1.500,- korun, uhradila je kancelář…
  více
 • Halloween

  Halloween je svátek slavený 31. října většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu se slavným pořekadlem „Koledu nebo Vám něco provedu“ a „koledují“ sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku se Halloween do našeho kalendáře zatím nezařadil. Původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-hallow-even (doslovný překlad: Všech Svatých předvečer/vigilie/ první nešpory). Halloween je původně pohanským keltským svátkem Samhainn - název keltského svátku, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Ve starém keltském kalendáři se tímto slovem označoval také měsíc listopad, přesněji řečeno první tři týdny tohoto měsíce. Ve skotské gaelštině se tento svátek píše jako Samhainn nebo Samhuinn, kdežto listopad jako t-Samhain. V kalendáři galského Coligny z 1.…
  více
 • Chobotnice z pohledu Davida Vávry

  Co říkáte odporu radních z ODS k umístění Kaplického „chobotnice“? Ta stavba pro mě byla první odvážnou a svobodnou architekturou, která dává i pocit určité tvůrčí svobody, nejen Kaplickému a lidem zabývajícím se architekturou, ale celé společnosti. Rozhodnutí radních se mi zdá opatrnické, vystihuje rozpačitý a neodvážný proud v politice. Je to tím, že knihovna vybočuje? Pro řadu lidí je to dráždivý dům, možná nemají odvahu nebo si ho nedokáží představit, protože jejich hranice jsou velmi úzké. Nejsou zvyklí rozpoznávat progresivní architekturu a odlišovat ji od té pokleslé, která přitom v Praze vzniká všude. A daleko brutálnější zásahy do urbanismu – teď zrovna jedu autem a nade mnou je přivaděč na Hlavní nádraží. To je zásadní stavba, je vidět i v panoramatu, tuny betonu, které v přímce rozetnou strukturu města. A neslyšel jsem, že by se tím vůbec někdo zabýval. Naopak, teď jako bychom řekli dost,…
  více
 • Státní cena pro rok 2007

  Ministerstvo kultury v pondělí oficiálně oznámilo, že Státní cenu za literaturu pro rok 2007 dostane spisovatel Milan Kundera. Má být oceněn za první domácí vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě. Cena ministerstva kultury za překladatelství poputuje k Antonínu Přidalovi a za divadlo k J. A. Pitínskému. Za přínos v hudbě bude oceněn Jiří Kout, v oblasti výtvarné malíř a sochař Karel Malich.…
  více
 • Nobelova cena za literaturu za rok 2007

  11. října byla vyhlášena Nobelova cena za literaturu za rok 2007. Ve svých téměř osmaosmdesáti letech se jí stala britská spisovatelka Doris Lessingová. Je tak nejstarší držitelkou Nobelovy ceny všech dob i oborů. Doris Lessingová se narodila 22. října 1919 v perském Kermanshah, její rodiče se později přestěhovali do britské kolonie Jižní Rhodesie (dnešní Zimbabwe). Autorka prožila dvě manželství; druhé, s Gottfriedem Lessingem - vysokým východoněmeckým funkcionářem - ji odvrátilo od radikálně levicových ideologií. Debutovala v roce 1949 románem The Grass Is Singing (Tráva zpívá, 1974 česky), vydaným v Londýně. V tomto období se stěhuje z Afriky do Evropy, kde žije dodnes. Kromě společenských a sociálních románů, ve kterých zpracovávala i své zkušenosti ze života v někdejších koloniích, je také autorkou sci-fi série Canopus in Argos, vydanou na přelomu 70. a 80. let. Její tvorba bývá dělena na tři základní období:…
  více
 • Editorial

  Vážení čtenáři, čas prázdnin je už dávno pryč. Za okny padá listí a v kalendáři vstupujeme do druhé poloviny října. S ním také narůstá aktivita v oblasti kultury. Divadla představují své první premiéry, kina nabízí nové filmové tituly, do klubů se vrátili posluchači oblíbených hudebních žánrů, knihkupectví se připravují na vánoční trh, galerie se plní návštěvníky… Kultury je kolem nás dost. Možná ani o ní nevíme. Největším oříškem pro orientaci v množství nabízených akcí či podniků je propagace a informovanost nás všech, jak ukázal samotný průzkum, který si nechal udělat Magistrát města Jihlavy. To je důvodem proč za Vámi přicházíme s novým kulturním magazínem CITYMAG Jihlava. Našim cílem je především vyplnit tuto mezeru a zároveň Vás informovat o všech kulturních akcích v našem městě. A nejen to. Chceme, aby jste naším prostřednictvím jihlavskou kulturu ovlivňovali. A teď něco málo o samotném…
  více
 • Návrat k přírodě

  Jenom s malou nadsázkou se dá říci, že většinu materiálů, které budeme v budoucnosti potřebovat ke stavbě svého domu, si vlastně můžeme vypěstovat v lese nebo na poli. Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů. Důvod je prostý. Snadná dostupnost a příznivé vlastnosti. Z pohledu dnešní doby získává dřevo další dva podstatné body navíc: Nízká ekologická náročnost na výrobu a užívání stavby až po její likvidaci. Jde ale především o obnovitelný zdroj. Stavby a stavební konstrukce ze dřeva se už více než celé jedno století úspěšně uplatňují v zemích Severní Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemích západní Evropy. Mohou bez problémů sloužit svému účelu i 150 let. Vhodná doba pro těžbu dřeva je asi 70 let. Než jeden dům doslouží, vyroste tak v lese dřevo na dva nové. V dnešních stavebních konstrukcích a stavbách na bázi dřeva jsou využívány moderní ekologicky…
  více
 • Kostel sv. Jakuba

  Na známých siluetách města Jihlavy převyšují střechy dvě nestejné věže sv. Jakuba. Jeho původ je spojen s počátky města. Nejstarší částí je presbytář, pocházející ze 13. století, a snad i boční, částečně zastavěný románský portál pod věží. Na mohutné stavbě, která vznikla po částech, převládá však sloh gotický. Požár v roce 1523 zničil kostel tak, že byl dlouho přestavován pražským stavitelem Jeronymem. V té době byla snesena nynější, původně vyšší zvonice, v níž je dosud umístěn zvon „Zuzana“, dílo slavného českého zvonaře Brikcího z Cinperka, ulitá jim roku 1563 v hradebním jihlavském příkopu. V současné době zvon uvádí do pohybu elektrický pohon. Jednotný chrámový styl je porušen v roce 1702 přistavěnou barokní kaplí P. Marie, kterou financoval lékař Kielmann. Kapli odděluje od chrámové lodi překrásná barokní mříž, tepaná z prutového železa. Vnitřek kostela je proveden v barokním slohu. K…
  více