Výstavy

 • Rakouská televize točila v Telči pozvání na Dolnorakouskou zemskou výstavu

  Dolnorakouskou zemskou výstavu bude návštěvníky lákat obrazový spot. V pozvání na Vysočinu figuruje kulisa Telče – náměstí Zachariáše z Hradce, zámek a jeho nádherná zahrada, rybníky, krásná příroda okolo města UNESCO –…
  více
 • Unikátní expozice Strašidla a příšery

  Expozice zaměřená na stvůry, nestvůry a strašidla bude k vidění po celou letní sezonu na hradě Roštejně. Strašidla a příšery budou součástí návštěvnické trasy B.…
  více
 • SÁRA SAUDKOVÁ – Dolce Vita!

  Sára Saudková je nejen jedinečná a originální žena, ale především fenomenální fotografka. Divákům na svých fotografiích předkládá příběhy lásky, citu, erotiky, sexu, žárlivosti, zklamání, touhy, čekání, znudění životem, pokušení i čisté radosti z mateřství. Na výstavě v Galerii Malovaný dům budou k vidění především fotografie s tématikou ženy, mateřství a lásky. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 6.5.2008 v 17:00 hod v Galerii Malovaný dům v Třebíči. Vernisáž proběhne za účasti autorky fotografií paní Sáry Saudkové. Účast přislíbil i pan Jan Saudek. Úvodní slovo: karikaturista Štěpán Mareš Kulturní program: šansoniérka Renata Drössler s Michalem Hanákem – kytarový doprovod. Otevřeno denně kromě pondělí 10 – 12, 13 – 16. hod. Životopis: Narozena 1967 Studium Vysoká škola ekonomická v Praze Žije v Praze, Česká republika Je pravou rukou fotografa Jana Saudka Jako asistentka Jana…
  více
 • FAKE OFF! v projektu KICK OFF pro ENTRANCE

  Mikulášova výstava Fake off! reaguje na stále se zrychlující dobu, která přináší dokonalé technologie, které mají zlepšit a zkvalitnit komunikaci. Paradoxně opak je pravdou. Lidé si lépe nerozumí a naopak ani tuto potřebu nemají, dávají přednost zprostředkované komunikaci, před osobním prožitkem. Na výtvarné scéně se rozmohl syndrom umění konceptů, konceptů složitých, uvědomělých témat. Nemohu si pomoci, zdá se mi, že z velké časti se nejedná o nic jiného, než o rádoby inteligentní řečičky, slova bez sdělení podstaty. Umělé navození důležitých sdělení postrádá to nejzákladnější – osobní přístup. Tímto znečitelněním se v podstatě zapře funkce umění, to jest působení na diváka a komunikace s ním. Umění promlouvá vlastním jazykem, má moc nás oslovit kdekoliv na světě. Mikuláš buduje prostor, pohrává si s ním, podobně jako když si děti hrají se stavebnicí. Staví celá města a v zápětí je boří,…
  více
 • Recenze

  Galerie Jána Šmoka při jihlavské grafické škole již po několik let seznamuje veřejnost s tvorbou studentů a profesorů středních i vysokých uměleckých škol z celé republiky. Návštěvníci těchto výstav si tak mohou vytvářet obraz o směřování výuky v těchto školách, o tvůrčích aktivitách pedagogů i o současných trendech ve výtvarném umění. V listopadu a prosinci minulého roku se takto prezentoval Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Tato vysoká umělecká škola, ač vznikla poměrně nedávno, každým rokem otevírá nové studijní obory a stále více se dostává do povědomí studentské a umělecké veřejnosti. V současnosti dobudovává velkoryse koncipovaný projekt atelierů a studií, který ji zařadí k nejmodernějším a nejlépe vybaveným zařízením tohoto druhu v Evropě. Ale nejenom to, aby mohla škola naplňovat své vysoké ambice a stala se výraznou konkurencí již zavedených uměleckých škol s dlouhou…
  více
 • Soustředěný pohled

  Členy profesního sdružení nazvaného Rada galerií České republiky je v současné době celkem 28 sbírkotvorných galerií a muzeí umění včetně Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Rada galerií, založená 2. ledna 1992 zprvu jako Rada státních galerií ČR, uspořádala kromě mnoha odborných setkání, přednášek a seminářů též několik společných výstav. Nyní, v době patnáctileté existence RG ČR, připravil kurátorský tým ve spolupráci se všemi členskými galeriemi výstavu “Soustředěný pohled” (grafiky 60. let 20. století) s cílem prezentovat bohatství, rozsah a váhu grafických sbírkových fondů zejména těch institucí, které sídlí v regionech. Díla na papíře vzhledem k nárokům na osvětlení a křehkost papíru jsou uložena v depozitářích a nemohou být dlouhodobě vystavována. Jsou tudíž málo známa. V šedesátých letech 20. století dosáhlo grafické umění nebývalého rozkvětu díky vyhraněným…
  více
 • Řeč umění I.

  Výstava umění ze sbírek OGV do roku 1918 Touto výstavou zahajuje OGV cyklus, který vám v průběhu tří let představí část toho nejzajímavějšího, co se nachází ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny. Aby mohli vystavit co největší počet děl, byla varianta stálé expozice rozdělena na tři jednoleté etapy. Ty jsou řazeny chronologicky. V listopadu 2007 byla zahájena výstava toho nejstaršího umění, které se ve sbírkách jihlavské galerie nachází. Nejstarší exponáty pochází již z 18. století a na výstavě jsou zastoupeny dvěma komorními loveckými výjevy. Chybět zde nesmí ani doklady nově se rodícího českého akademického umění 1. poloviny 19. století. Můžeme zde tedy zhlédnout díla krajináře Antonína Mánesa a portréty jeho vrstevníka Antonína Machka. Srdce diváka poskočí radostí nad krajinou Kosárkovou, Zvěřinovou či Havránkovou. Tesknou notu v nás naladí Jakub Schikaneder a k zamyšlení nás povede Emanuel Krescenc…
  více
 • "ohlédnutí"

  6. prosince 2007 byla zahájena v galerii Alternativa při OGV Jihlava výstava pod názvem „ohlédnutí“. V rámci této výstavy se nám představí tři autoři: malíř a grafik Jan Schneider se svými abstraktními obrazy, fotograf a grafik Josef Prodělal, jehož výtvarným projevem je fotografie odvíjející se v realistické a pomyslné rovině, a sochař Pavel Toman, který obohacuje tuto výstavu abstraktními sochami. Výstavu můžete zhlédnout do 31. prosince 2007.…
  více
 • "Kupředu levá..."

  Výstava “Kupředu levá…” s podtitulem Oficiální umění Československa 1948-1956 ve sbírkách OGV v Jihlavě je prezentací sbírkových předmětů (malby, plastiky, kresby a grafiky), které svým vznikem spadají do uvedeného období, jsou majetkem jihlavské galerie a řadí se k projevům socialistického realismu. Jedním ze záměrů prezentace je připomenout a mladšímu publiku ukázat na vzorku prací chovaných v jihlavských sbírkách, dominantní, státem prosazovaný výtvarný projev tohoto období. Cílem kurátorky je také vystavit práce, které po uložení v depozitářích nebyly nikdy veřejnosti prezentovány (např. početně významný soubor politické karikatury) a jejichž zastoupení na jiných akcích je v současné době, vzhledem k souvislostem, téměř nulové. V širším kontextu budiž pak jihlavská výstava chápána jako další z řady podnětů ke v poslední době stále živější diskusi o postavení daného směru a jeho projevech na poli…
  více
 • Minimalista

  Královéhradecký rodák, sochař, minimalista a performer Pavel Doskočil absolvoval po dokončení hořické SPŠ kamenické Akademii výtvarného umění v Praze. Od roku 1996 je odborným asistentem v oboru kresby a modelování katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové. Ale tvorbě se věnuje především. Výtvarná tvorba Pavla Doskočila osciluje mezi minimalistickými, až vyprázdněnými sochařskými formami a přírodními artificiálními postupy. Jeho umění se dá zařadit ke konceptuálním polohám, vždy však s určitým nadhledem. "Jedinečnost a uměleckou originalitu Pavla Doskočila si uvědomíme hned, jakmile si připomeneme, jaké pedagogy si vybral při svém studiu na pražské Akademii. Byli to totiž v mnoha aspektech odlišní umělci: Milan Knížek a Karel Nepraš. …Když se podíváme na jeho díla vidíme, že skutečně spojil do nové syntézy neprašovskou grotesknost, i trochu černého humoru, ale také třeba schopnost vytvořit si svůj…
  více
 • Petr Štěpán

  Narozen 1955 v Jihlavě. Dnes žije v Praze. Je zaměstnán v Českém muzeu výtvarných umění v Praze, kde se věnuje odborné kurátorské, pedagogické a publikační činnosti. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a FF univerzity Karlovy v Praze. K jeho zálibám patří cestování, fotografování a malování. Fotografuji přes čtvrt století. Tím se nechlubím. Jenom mi to zní zajímavě a neuvěřitelně. Na druhou stranu, nefotím stále, takže čistého času jsem profotil mnohem, mnohem méně. To už by neznělo tak impozantně. Ale s foťákem v tašce nebo alespoň s „foťákem v hlavě“ jsem byl často, skoro pořád. Připraven fotit anebo připraven fotograficky vnímat. Fotím téměř stále očima. A protože mám stejně tak rád nebo ještě raději výtvarné umění, fotografuji očima nebo přes objektiv výtvarné vjemy, které mě naučili vidět malíři. To není asi tak neobvyklé, fotografie se mnohokrát snažila a snaží napodobovat…
  více
 • Western

  Výstava s názvem "Western - prezentace studentských prací Ústavu umění a designu ZČU v Plzni " představí, jak název napovídá, práce studentů jedné z nejmladších uměleckých vysokých škol v České republice. Ústav umění a designu (UUD) funguje samostatně od roku 2004 a je budoucí osmou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Jihlavská výstava je průřezem všemi jeho obory. K vidění budou ilustrace, plakáty, fotografie, knižní objekty, keramické výrobky, designové modely, grafiky i projekce studentských filmů. Představí se tak obory Mediální a didaktická ilustrace, Knižní kultura, Design, Keramický design a Multimediální design ve specializacích Multimédia a Grafický design.…
  více
Na začátek « 1 5 9 13 14 15 16 17 18 » Na konec